Artsleksikon

Vælg den art du leder efter på listen, eller find arten via søgefeltet i menuen øverst på siden.
Sortering:   

 Beskrivelse af familien

Uglerne, Noctuidae, hører til overfamilien Noctuoidea, som er kendetegnet ved at have høreorganer i forkroppen. Organet bruges til at lytte efter flagermus (fjender), hvorved natsommerfuglene kan slippe væk i tide. Man har længe vidst at de "quadrifide"(hvor ribben M2 udspringer nærmere M3 ed M1 fra forvingens midtcelle) medlemmer af overfamilien udgør en naturlig gruppe, men afgrænsningen af familierne har ikke været stabil. Dette betød at man en overgang placerede alle disse arter i familien Noctuidae (ugler i bred forstand).

De senere års analyser af slægtskabsforholdene vha dna-sekvenser, har imidlertid påvist at gruppen kan opdeles i 4 klart adskilte grupper: Noctuidae, Euteliidae (i Danmark kun en indslæbt art), Nolidae og Erebidae.

Noctuidae er således groft sagt begrænset til de "trifine" (hvor ribben M2 i bagvingen er reduceret eller udspringer lige midt mellem M1 og M3) ugler, som for de fleste arters vedkommende er typiske ugler:

De er kompakt byggede natsommerfugle, som sidder med vingerne taglagt eller fladt over ryggen i hvile. Ofte er der på forvingen nogle bestemte tegninger: Nyre-, ring- og tapmærke.

Sugesnablen er hos de fleste arter veludviklet, og de fouragerer på blomster og honningdug (bladlusenes sukkerholdige aflejringer på blade).

Larverne, lever på diverse planter. De fleste arters larver er nøgne, men arterne i underfamilierne Acronictinae har mere eller mindre kraftigt behårede larver.

Der er kendt ca. 12.000 arter på verdensplan og ca. 375 arter i Danmark.

Litteratur:

Skat Hoffmeyer, 1962: De danske Ugler.

Peder Skou, 1991: Nordens Ugler (Danmarks dyreliv, bd. 5).

Zahiri, R., Kitching, I.J., Lafontaine, J.D., Mutanen, M., Kaila, L., Holloway, J.D. & Wahlberg, N.,2011: A new molecular phylogeny

offers hope for a stable family level classification of the Noctuoidea (Lepidoptera). Zoologica Scripta, 40, 158–173

Beskrivelser skrives kollektivt af medlemmerne. Det betyder at også du kan redigere denne beskrivelse og dermed gøre den bedre.De senest indberettede arter i Naturbasen: