Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Kendetegn

: Vingefang: 34-47 mm. Forvingens grundfarve er rødbrun, med svage sort/grå tegninger. Arten har svagtfarvede dobbelte mellemlinjer. Bagvingen er gul med et mørkt brun/sort bånd langs sømmen.
Mørksømmet Smutugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jeppe Lyngsø

Variation

: Mængden og tydeligheden af de grå/sorte tegninger på forvingen kan variere.

Forveksling

: Noctua interjecta kan forvekles med rødlige eksemplarer af N. janthe og N. janthina, men Noctua interjecta kendes fra de to andre på at hoved og forkrop har den samme farve.

Udbredelse

: Arten er almindelig og kan træffes i hele landet.
Mørksømmet Smutugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago flyver i en generation fra juli til august. Arten kommer til lys og sjældent på sukkerlokning.

Tidsmæssig fordeling

af Mørksømmet Smutugle baseret på Naturbasens observationer:
Mørksømmet Smutugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mørksømmet Smutugle - månedlig fordeling

Biologi

: Overvintrer som en halvvoksen larve nær jorden. Igennem larvetiden fouragerer larven om natten og gemmer sig om dagen under visne blade. Larven forpupper sig under jorden.

Larvens kan findes på flere urteagtige planter som: Almindelig Mjødurt, Rundbladet Katost og græsser og efter overvintringen også på Grå-pil og Hvidtjørn.

Levested

: N. interjecta kan findes i flere åbne områder, som levende hegn, klitter og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Top-Jensen, M og Fibiger, M, 2009, Danmarks sommerfugle, Bugbook Publishing.

Skou, Peder, 1991, Nordens ugler, Apollo books.

Waring, P og Townsend, Ma, 2013, field guide to the Moths of Great Britain and Ireland, British Wildlife Publishing Ltd.

De senest indberettede arter i Naturbasen: