Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Claus Halkjær
    Foto: Claus Halkjær
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Messinguglen er en lille ugle med en vingelængde på omkring 15-20 mm. Det mest iøjefaldende ved den er de messingfarvede vinger. På hætten og ned langs kroppen optræder enkelte børster, som lettest kan ses fra siden. Hovedet og den forreste del af hætten er okkerfarvet.

Larven er grønlig med hvide aftegninger, der optræder som bølgede længdestriber på hvert segment.

Messingugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Vikstrøm

Variation

: Hverken larven eller den voksne Messingugle varierer det store.

Dog kan der være forskel på, hvor kraftigt de to messingfarvede felter er delt op.

Forveksling

: Den umiddelbart eneste forvekslingsmulighed hos det voksne individ er D. stenochrysis, der tidligere blev regnet som værende den samme som D. chrysitis. De er i dag adskilt i to forskellige arter.

De kan i grove træk kendes fra hinanden ved at de to messingfelter er adskilte hos D. chrysitis, mens de hos D. stenochrysis er sammenhængende med et lille messingfarvet bånd.

Larven kan forveksles med flere af de andre ugler, og bør derfor bestemmes i forum eller af eksperter.

Udbredelse

: Messinguglen er udbredt i stort set hele Europa. Fra det sydlige Italien og helt op til polarcirklen. Den er udbredt mod øst i mange af de nordlige lande af Asien, og udbredelsen rækker endda helt til Japan.
Messingugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det voksne individ flyver fra maj til begyndelsen af oktober. Larven er aktiv i juli og august.

Tidsmæssig fordeling

af Messingugle baseret på Naturbasens observationer:
Messingugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Messingugle - månedlig fordeling

Biologi

: Messinguglen lever gerne sin tid som larve på nælde, men den kan findes på flere forskellige urter.

Den voksne sommerfugl flyver i to generationer, der overlapper hinanden fra maj til oktober. Larven er aktiv i juli-august.

Levested

: Messinguglen er vidt udbredt og almindelig over hele landet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Sommerfugle af Morten Top-Jensen og Michael Fibiger.

De senest indberettede arter i Naturbasen: