Tilmelding og login

Du kan oprette en brugerprofil på denne sideEfter tilmelding vil du få tilsendt en e-mail med et link, som du skal klikke på, for at aktivere din medlemsprofil. Det er derfor vigtigt for tilmeldingenproceduren, at du skriver din e-mailadresse rigtigt.

Hvis du har glemt dit login, kan du indtaste din e-mailadresse i denne formular og få oplyst dit brugernavn. Du får også mulighed for at nulstille din adgangskode.

Hvis du har skiftet e-mailadresse siden tilmeldingstidspunktet, kan du i stedet kontakte supporten. Som minimum skal du så enten oplyse email, brugernavn eller adgangskode fra din profiloplysninger, for at verificere at det er din profil.

Kontakt

Du finder Naturbasens kontaktinformationer på denne side.

Brugerprofil

Når du er logget på naturbasen.dk, skal du klikke på dit navn eller dit profilbillede i menuen øverst på siden og vælge "Vis profil". 

Når du står på din profil, kan du opdatere dit profilbillede eller dit coverbillede ved at klikke på knappen [Opdater] på et af billederne.

Under fanebladet "Om" kan du redigere adresse, e-mail, beskrivelse og andre oplysninger om dig selv.

Du kontakter Naturbasen og oplyser den korrekte stavemåde. Så vil dit navn blive rettet. Bemærk at navneændringen i din profil ikke ændrer dit navn i allerede indtastede data.

Hvis du vil ændre din adgangskode, kan du indtaste din e-mailadresse i denne formular. Herefter kan du nulstille din adgangskode.

Du kan selv bestemme om alle kan se din profil, eller om den kun må være synlig for Naturbasens Medlemmer. Du indstiller profilens synlighed under Indstillinger, som du finder ved at klikke på dit navn eller dit profilbillede i menuen øverst på siden.  

Observationer

I app'en findes der en lille manual. Du finder manualen ved at klikke på informations-ikonet på forsiden: 

Du kan få hjælp til indberetning af en observation ved at benytte vejledningen på indberetningssiden. 

Ligeledes findes der på samme side hjælp til upload af fotos. Denne vejledning får du ved at klikke på spørgsmåltegnet i feltet "Foto af observationen".    

Ja, det kan du! Der er to muligheder:

 

1. På indberetningssiden klikker du på "Værktøj" og vælger "Zoom til lokalitet".

2. Du klikker på sigtekornet på kortet og derved zoome til din nuværende position.

 

Du kan læse om dette og meget mere i vejledningen.

Når du er logget på, klikker du på dit navn i øverste menu og går ind på din profil. Her kan du finde alle dine observationer. Find den observation du ønsker at redigere, klik frem til siden der viser kortet hvor observationen er fundet og klik "Rediger observation".

Hvis observationen er kvalitetssikret, vil du kun kunne redigere i eventuelle billeder der er tilknyttet observationen. I så fald vil der på knappen stå "Rediger billeder".

Du kan sløre din observation ved at sætte en usikkerhed på dit fund på op til 500 m, når du indberetter via hjemmesiden. Observationen skal være gjort inden for det område du har valgt.

Hvis du fx har valgt en usikkerhed på 500 m, skal observationen være gjort inden for den røde cirkel:

Hvis du slet ikke vil offentliggøre dit fund, skal du ikke indtaste det i Naturbasen.

Individer indsamlet i naturen og efterfølgende klækket under kunstige forhold skal som alle andre fund indrapporteres i Naturbasen som fundet den dag de er indsamlet, i det pågældende livsstadie (fx larve) og med fundstedet som lokalitet.

Hvis du gerne vil vise billedet af det klækkede individ, skal du indtaste en ny observation, stadig med fundstedet som lokalitet, men med datoen for klækning, alderen efter klækning og aktiviteten ”kunstigt klækket”. Du må ikke bruge klækningsstedet som lokalitet, da dette giver forkerte geografiske data.

Eksempel: Hvis du indsamler en puppe af Sølvhåret Fritflue d 15. marts og klækker den til imago under kunstige forhold d. 14. april, skal imago indrapporteres som ”14 april, Sølvhåret Fritflue 1 imago kunstigt klækket”. Herefter kan du uploade billedet af imago til observationen.

Når du uploader billedet, kan du ændre fotografens navn med det samme:

 

Hvis du ønsker at ændre fotografnavnet på en eksisterende observation, åbner du observationen og klikker på "Rediger observation":

 

Herefter klikker du på billedet for redigering:

 

og kan ændre fotografnavnet:

 

1. Find observationen og klik på "Rediger observation". Hvis du lige har indberettet observationen og stadig står på Indberet-siden, så direkte til punkt 2.

 

2. Fin turen nederst på Indberet- eller redigeringssiden og klik på "Rediger tur":

 

3. Udfyld feltet "Observatør":

 

 

 

Arter

Hvis der mangler en art på listen, eller hvis en art skal rettes, kan du skrive en e-mail til Naturbasens support. Du finder kontaktoplysningerne til supporten her.

Arterne er vurderet som 1) almindelige, 2) forekommende hist og her, 3) som relativt sjælden eller 4) sjælden. Disse betegnelser er et mål for hvor stor sandsynlighed man har for at møde arten i naturen på egnede lokaliteter og på den rette årstid. De relativt sjældne er markeret grønne, mens de sjældne er røde.

Informationen bygger primært på oplysninger om: 

1. artens geografiske udbredelse (findes den i hele landet eller blot i en landsdel)
2. antal set i forhold til teoretisk bærekapacitet
3. hyppighed på egnede lokaliteter og/eller i forhold til andre lign. arter nationalt

Oplysningen har ikke nødvendigvis nogen værdi i forvaltningsøjemed, da en almindeligt forekommende art sagtens kan være meget talrig og udbredt om vinteren, og meget fåtallig og lokalt forekomende som ynglende om sommeren.

Vær ligeledes opmærksom på, at en almindelig art godt kan være naturligt fåtallig, og at en sjælden art godt kan være lokalt talrig.

Arter der er defineret som sjældne er truffet én til flere gange i Danmark og ikke nødvendigvis i nyere tid.

Ikke alle arter er vurderet og nogle ændrer status med tiden. Hvis du mener en art har forkert eller manglende farvekode, kan du kontakte supporten.

Lokaliteter

Hvis der mangler en lokalitet / stednavn på listen, eller hvis en lokalitet /stednavn skal rettes, kan du skrive en e-mail til Naturbasens support. Du finder kontaktoplysningerne til supporten her.

Diverse

Alle arter, artsgrupper mv. præsenteres med et coverfoto (se eksempel herunder).

Alle coverbilleder er udvalgt ud fra de karakterer, som Naturbasens medlemmer giver billederne i kategorierne "Præsentation" og "Fototeknik". Karaktererne udregnes en gang i døgnet, så dine bedømmelser i dag er med at bestemme hvilke coverfotos der vises i morgen.

Du kan se observationen bag et coverbillede, ved at klikke på fotografens navn i øverste højre hjørne af billedet. Bemærk at coverfotos på brugerprofilsiderne ikke har en tilknyttet observation.

 

Roadmap

Det vi lige nu kan løfte sløret for er:

  • Ny forum/indberetningfunktion til artsbestemmelse. 
  • Ny version af Naturbasens App. 
  • Nyt søgekort
  • Nyt automatiseret valideringssystem

 

Vi fortsætter selvfølgelig også med at flytte de sidste ting fra Fugleognatur.dk til Naturbasen.dk. Der vil være en overgangsperiode hvor nogle funktioner og visninger vil mangle, men langt de flest ting fra fugleognatur.dk vil løbende blive implementeret her på siden.

Forum

De senest indberettede arter i Naturbasen: