Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kjeld Brem
    Foto: Kjeld Brem
  • Fotograf: Erland Nielsen
    Foto: Erland Nielsen
  • Fotograf: Lars Dalby
    Foto: Lars Dalby

Atlas

: Nældesommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 31-42 mm. Hunnen er størst, og 2. generation er størst. Nældesommerfuglen optræder i sæsonvariationer, hvor forårsgenerationen er rødbrun med sorte pletter som en perlemorsommerfugl, og efterårsgenerationen er sort med hvide eller gule bånd som Hvid admiral.

Undersiden er meget broget og smukt tegnet og har givet arten navnet landkortssommerfugl på tysk.

Nældesommerfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Variation

: Som nævnt er årstidsvariationen bestemt af dagslyspåvirkningen på de små larver.

Derudover er der stor variation i størrelsen af de sorte pletter på forårsgenerationen. De hvide bånd på sommergenerationen kan være formørkede eller gule.

Nogen størrelsesvariation. Især kan hanner af forårsgenerationen være meget små. En mellemform (f. porima) fremkommer, når dagslyslængden forvirrer de små larver og ses af og til i september.

Forveksling

: Forårsgenerationen kan forveksles med små perlemorsommerfugle, men kendes fra disse på undersiden. Den mørke sommergeneration kan forveksles med hvid admiral, men kendes fra denne på størrelsen og de meget forskellige undersider.

Udbredelse

: Forekommer talrigest på øerne, især sydpå, men har bredt sig og findes nu i løvskov på øerne og i det østlige Jylland.
Nældesommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Forårsgenerationen i maj til begyndelsen af juni.

Sommergenerationen fra midt i juli til ind i august.

Tidsmæssig fordeling

af Nældesommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Nældesommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nældesommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Arten overvintrer som puppe, og forårsgenerationen klækkes i maj og flyver til lidt ind i juni. Æggene lægges i hængende rækker på undersiden af et nældeblad og ligner blomsterstanden. Larven lever selvskabeligt i spind i begyndelsen.

Danmark ligger på artens nordgrænse, og Nældesommerfuglen er indvandret til Danmark i dette århundrede og har spredt sig meget i de sidste 30 år. Den er under stadig udbredelse og begunstiges af lange varme somre og øget næringstilførsel.

Levested

: Nældesommerfuglen er knyttet til fugtige skovlysninger og fugtige åbne skovbryn med bestande af nektarblomster og nælder.

Forårsgenerationen er ret kræsen i sit lokalitetsvalg og ses næsten udelukkende på halvfugtige skovlysninger med nælde.

Sommergenerationen ses dels på disse lokaliteter, men dukker ofte op i kanten af moser, langs skovveje eller tiltrækkes af blomster ret langt fra sine egentlige lokaliteter.

De senest indberettede arter i Naturbasen: