Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen
  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen

Kendetegn

: Vingefang: 45-61 mm. For- og bagkrop er tykke og kraftige. Hannerne er almindeligt brune, hunnerne er lysebrune-beige. Dette gælder for begge vingepar, samt for- og bagkrop. Begge køn har et lyst bånd og en hvid plet på forvingerne. Desuden har hannerne brede, fjerlignende følehorn; på hunnerne er de tynde og hårlignende. Dette gælder for alle arter af de egentlige spindere (Lasiocampidae)
Kløverspinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Variation

: Grundfarven svinger en del. Udover de allerede nævnte, mest almindelige grundfarver for begge køn, kan hannerne være lysebrune, mørkebrune, eller grålige, og hunnerne kan være være (forholdsvis) mørkebrune.

Forveksling

: Kan forveksles med sin nære slægtning Egespinder, Lasiocampa quercus, men denne har et lyst bånd på bagvingerne, som mangler hos trifolii.

Udbredelse

: Udbredt og almindelig i hele Danmark.
Kløverspinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago flyver i juli-september. Larven kan findes fra september til juli.

Tidsmæssig fordeling

af Kløverspinder baseret på Naturbasens observationer:
Kløverspinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kløverspinder - månedlig fordeling

Biologi

: Begge køn kommer om natten til lyslokning. Om dagen flyver hannerne i rasende tempo rundt i terrænet, i jagten på uparrede hunner. Disse sidder i lav vegetation, som f.eks. lyng eller kraftige græsser, og udleder feromonstoffer for at tiltrække hannerne. Larverne lever på et bredt udvalg af lave planter og småbuske.

Levested

: Overdrev, enge og andet åbent græsland. I Jylland ses den påfaldende ofte på heder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: