Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard
  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard

 Figur

Atlas

: Skov-Bjergrandøje overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefanget er på 35-45 mm. Oversiden er mørkebrun, med et rødt, bugtet bånd indeholdende en kæde af sorte øjepletter, på hver vinge. Undersiden er mere lysebrun, med et rødt bånd på hver forvinge (også indeholdende sorte øjepletter), mens der på bagvingerne blot er nogle få øjepletter, hver omsluttet af en rød ring.
Skov-Bjergrandøje
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Forveksling

: Kan grundet sin karakteristiske over- og underside ikke forveksles med andre danske dagsommerfugle.

Udbredelse

: Skov-Bjergrandøje er ikke hjemmehørende i Danmark, hvorfra 5 gamle fund er kendt. Det første daterede fund stammer fra Søllinge på Vestfyn, hvor en lettere affløjet han blev fanget i 1911. I 1934 blev et eksemplar fanget ved Greve Strand, ved København, i 1965 et eksemplar i Tranum, Nordøstjylland, og i 1979 blev endnu et eksemplar fanget på Christiansø, indtil videre det seneste danske fund. På Zoologisk Museum i København står et eksemplar fra "Refsnæs" v. Kalundborg (Refsnæs er det gamle navn for Røsnæs). Allerede i 1938 angiver Hoffmeyer & Knudsen at dette eksemplar er et gammelt fund, og det passer fint med at Strøm i 1891 skriver følgende om Skov-Bjergrandøje: "Angives at være taget i flere Exemplarer paa Refsnæs". Eksemplaret på Zoologisk Museum kan meget vel være et af af disse eksemplarer, og er i så fald fra før 1891. Langer skriver i 1958 at Skov-Bjergrandøje formentlig kun optræder som indslæbt og/eller som tilflyver i Danmark. Denne opfattelse bør man dog måske revurdere med de gamle angivelser fra Røsnæs, især da den i resten af Skandinavien også lever i lavlandet.
Skov-Bjergrandøje - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden i juli-august, larven fra september til juni.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Bjergrandøje baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Bjergrandøje - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Bjergrandøje - månedlig fordeling

Biologi

: Skov-Bjergrandøje er en ivrig blomsterbesøger, der søger til et bredt udvalg af nektarplanter. Den ses ofte sole sig på sten, blade eller grene.

Larven overvintrer som klækningsklar i ægget. I Skandinavien lever den formentlig på Milliegræs, men længere sydpå i Europa angives adskillige andre græsarter som foderplanter.

Levested

: Skov-Bjergrandøje er i Danmark kun fundet som strejfer, men i Sverige, hvor arten er hjemmehørende, lever den bl.a. i skovlysninger eller på små skovenge, hvor den optræder talrigt fra 1000 meters højde og opefter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
V. Strøm: Danmarks større Sommerfugle, 1891.

Christian Skat Hoffmeyer & V. Sigfred Knudsen: De danske Storsommerfugle, 1938.

Torben Wang Langer: Nordens Dagsommerfugle, 1958.

Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: