Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Rosemaria Rex
    Foto: Rosemaria Rex
  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen

Kendetegn

: Vingefang 18-25 mm. Grundfarven kan være ensfarvet gullig eller mørkebrun, og alle overgange mellem disse yderpunkter forekommer. Oftest er der dog især på de mørke eksemplarer, længdestriber. Begge køn forekommer i alle afskygninger, men hunnen er oftest lys og hannen i reglen mørkere.
Have-Græsmøl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tina Sperling

Variation

: Arten er uhyre variabel, og flere underarter og opstillet.

Forveksling

: Arten kendes fra A. straminella på sømlinjen, som sidstnævnte mangler. Fra de øvrige lignende arter, kendes culmella på den manglende rod- og midtstribe. Sømlinjen er enten blålig eller lysebrun, ofte svag på lyse eksemplarer.

Udbredelse

: Meget talrig overalt.
Have-Græsmøl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er midt/slut maj til start august. Der ses flest i juni.

Tidsmæssig fordeling

af Have-Græsmøl baseret på Naturbasens observationer:
Have-Græsmøl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Have-Græsmøl - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i græsrødder, f.eks. Svingel (Festuca) og mos (Ctenidium), og overvintrer. I modsætning til de andre arter danner arten ikke spundne gange. Larven er fuldvoksen i oktober, men forpupningen foregår først om foråret.

Puppen befinder sig i en snæver papiragtig kokon.

Om dagen hviler det voksne dyr på græsstrå med hovedet nedad. Den kan jages op om dagen men er aktiv sent på eftermiddagen. Arten kommer til lys.

Levested

: Arten forekommer alle vegne hvor der er græs. Fra græsplæner i byen til klitterne ved Vesterhavet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Eivind Palm; Nordeuropas pyralider.

De senest indberettede arter i Naturbasen: