Tilmelding og login

Du kan oprette en brugerprofil på denne sideEfter tilmelding vil du få tilsendt en e-mail med et link, som du skal klikke på, for at aktivere din medlemsprofil. Det er derfor vigtigt for tilmeldingenproceduren, at du skriver din e-mailadresse rigtigt.

Hvis du har glemt dit login, kan du indtaste din e-mailadresse i denne formular og få oplyst dit brugernavn. Du får også mulighed for at nulstille din adgangskode.

Hvis en nulstilling af adgangskoden ikke virker, kan du få yderligere hjælp her.

Hvis du har skiftet e-mailadresse siden tilmeldingstidspunktet, kan du i stedet kontakte supporten. Som minimum skal du så enten oplyse email, brugernavn eller adgangskode fra din profiloplysninger, for at verificere at det er din profil.

Du skal sætte flueben i feltet "Husk mig" på login-siden. Så huskes dit login i en cookie på din harddisk i 30 dage.

Hvis det alligevel ikke huskes, kan det skyldes flere ting:

At du logger ud
Hvis du logger ud slettes cookien med dit login. Luk browseren i stedet for at klikke på "log ud".

At du er i inkognito eller privat tilstand
Du skal være i browserens normale tilstand for at dit login gemmes.

At du ikke tillader cookies
Din browser skal være indstillet til at tillade cookies for at dit login kan gemmes

At der er noget galt med din cookie
Dette kan løses ved at slette cookies, historik og/eller cachen i din browser.

 

 

Du benytter med stor sandsynlighed det forkerte brugernavn. Dit brugernavn er ikke din e-mail, men det du valgte, da du oprettede din profil. 

Dit brugernavn finder du i mailen som du modtog fra "Glemt login". Mailen ser sådan her ud:

******************************

Hej [Fornavn] [Eftenavn]

Du modtager denne e-mail fordi Naturbasen har modtaget en anmodning om at du har glemt dit login.
Hvis det ikke er dig der har sendt en anmodning, så kan du blot se bort fra denne mail og ikke foretage dig yderligere.

Dit brugernavn er [brugernavn]

Hvis du har glemt din adgangskode kan skal du klikke på linket herunder for at nulstille den:

[LINK]

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på support@naturbasen.dk

Du kan læse vores persondatapolitik her: https://www.naturbasen.dk/persondatapolitik

Med venlig hilsen
Naturbasen

******************************

Meddelelsen kommer, fordi du allerede har en brugerprofil, og fordi du kun kan have én profil med din e-mailadresse.

Løsning: Brug “Glemt login” for at få oplyst dit brugernavn og nulstille din adgangskode. Log herefter på din eksisterende profil.

Bemærk at dit brugernavn ikke er din e-mail. 

NB: Får du samme fejlmeddelelse igen, er det fordi du igen forsøger at oprette en ny profil. Gå i stedet til Login.

 

Kontakt

Du finder Naturbasens kontaktinformationer på denne side.

Hvis et medlem ønsker at blive kontaktet, vil han/hun have udfyldt sine kontaktoplysninger i sin profil. Kig derfor i den relevante brugerprofil, hvis du ønsker at finde kontaktoplysningerne.

Udleverer Naturbasen kontaktoplysninger?

Naturbasen kontaktes ofte af personer, som gerne vil kontakte et medlem, hvis e-mailadresse ikke er synlig i profilen. Her er svaret altid, at Naturbasen ikke udleverer e-mailadresser. Dem, der gerne vil kontakte andre, er eksempelvis journalister der gerne vil købe et billede eller medlemmer der gerne vil sende en privat besked.

Hvis du gerne vil kunne kontaktes, skal du derfor rette i din profil, så din e-mail sættes til "Synlig for andre medlemmer af Naturbasen". I denne indstilling vil din e-mail ikke kunne opsnappes af google eller andre lignende søgerobotter, fordi det kræver login at se din e-mail. Kun Naturbasen andre medlemmer vil kunne se din e-mail.

Du retter din profil ved at logge på Naturbasen og klikke på dit navn i top-bjælken. Klik på "Vis profil". Klik så på menuen "Om" og find din e-mail nede på siden. Klik på redigeringsikonet til højre for din e-mail og vælg "Synlig for andre medlemmer af Naturbasen". Herefter vil andre medlemmer kunne kontakte dig.

Vi besvarer desværre ikke generelle spørgsmål om flora og fauna, lokaliteter, spørgsmål om artsbestemmelse eller tager imod observationer via e-mail eller sms/mms.

For indberetning af observationer kan du benytte vores indberetningsside, hvor der også er en vejledning.

Hvis du ønsker hjælp til identifikation af dyr, planter eller svampe her på hjemmesiden, kan du benytte vores funktion til Artsbestemmelse hvor Naturbasens mange medlemmer gerne hjælper med identifikation. Få yderligere hjælp til denne funktion her på hjælpesiden.

Du kan også benytte vores App til artsbestemmelse af vildtlevende dyr, planter og svampe ved at benytte benytte "Artsbestemmelse"-knappen. Du kan downloade app'en til iPhone og Android.

Bemærk at hverken hjemmesiden eller App må benyttes til stueplanter eller kæledyr. Se retningslinjerne.

Brugerprofil

Når du er logget på naturbasen.dk, skal du klikke på dit navn eller dit profilbillede i menuen øverst på siden og vælge "Vis profil". 

Når du står på din profil, kan du opdatere dit profilbillede eller dit coverbillede ved at klikke på knappen [Opdater] på et af billederne.

Under fanebladet "Om" kan du redigere adresse, e-mail, beskrivelse og andre oplysninger om dig selv.

 

Bemærk at Naturbasens nyhedsbrev kører uafhængigt af din profilindstillinger. Hvis du skifter e-mail og ønsker at modtage nyhedsbrevet, skal du tilmelde dig med din nye e-mail her.

Du kontakter Naturbasen og oplyser den korrekte stavemåde. Så vil dit navn blive rettet. Bemærk at navneændringen i din profil ikke ændrer dit navn i allerede indtastede data.

Brugernavnet skal være unikt i databasen og kan derfor ikke rettes.

Hvis du vil ændre din adgangskode, kan du indtaste din e-mailadresse i denne formular. Herefter kan du nulstille din adgangskode.

Du kan selv bestemme om alle kan se din profil, eller om den kun må være synlig for Naturbasens Medlemmer. Du indstiller profilens synlighed under Indstillinger, som du finder ved at klikke på dit navn eller dit profilbillede i menuen øverst på siden.  

Hvordan sletter jeg min profil?

Du kan fjerne din brugerprofil fra Naturbasen ved at klikke her.

Bemærk at linket KUN virker når du er logget på www.naturbasen.dk. Hvis du ikke kan huske dit login, kan du få hjælp ved at klikke her.

En profilsletning kan ikke fortrydes. Hvis du sletter din profil, vil du ikke længere kunne redigere dine observationer eller andet indhold som du du har uploadet. 

Artsbestemmelse

Du kan få hjælp både i Naturbasens App og på Naturbasens hjemmeside ved at benytte funktionen "Artsbestemmelse". Her indberetter du en ubestemt observation til Naturbasen, hvor den markeres med et flag i databasen som et fund der skal bestemmes. Når arten er bestemt via en dialog med andre medlemmer, skal du rette artsnavnet, så den kommer til at stå korrekt i databasen. Det er vigtigt at du overholder retningslinjerne for observationer, så der fx ikke kommer stueplanter eller husdyr i naturbasen.

 

VEJLEDNINGER:

I Naturbasens App

1. Klik på "Artsbestemmelse" på forsiden og klik på "Indberet en ubestemt art". Husk at læse vejledningen på siden.

2. Herefter vælger du den artsgruppe om observationen hører under. Hvis du gerne vil have identificeret en  plante, vælger du "Plante ubest." Ubest. er her en forkortelse for "ubestemt". 

3. Vælg det præcise fundsted, den korrekte dato og det mest korrekte stednavn og klik "Søg art".

4. Skriv antal og andre parametre som er relevante for din observation. Udfyld gerne kommentarfeltet med informationer der kan hjælpe med bestemmelsen.

5. Husk at uploade et foto. Dette gøres ved klik på foto-ikonet på siden "Observation" i app'en.

6. Klik på "Indsend observation".

 

På Naturbasens hjemmeside

1. Gå ind på Artsbestemmelse.

2. Klik på "Opret ny artsbestemmelse".

3. Læs vejledningen på siden.

4. Herefter vælger du den artsgruppe om observationen hører under. Hvis du gerne vil have identificeret en  plante, vælger du "Plante ubest." Ubest. er her en forkortelse for "ubestemt". 

5. Indberet din ubestemte observation. Se vejledningen her.

Under artsbestemmelse kan du se, at der ved de medlemmer, der kommenterer og hjælper med identifikation, står et antal svar og stjerner. 

Når man hjælper med identifikation via dialog, og artsnavnet går fra en ubestemt art til en bestemt art, optjener man ét accepteret svar i kategorien. Fortæller man fx at en ubestemt dagsommerfugl er en Aurora, optjener man et accepteret svar i kategorien "Dagsommerfugle" når artsnavnet efterfølgende rettes til Aurora.

Du kan ved alle kommentarer sætte musen over antallet af svar og se en forklaring:

Antallet af accepterede svar fra det nu lukkede forum på Danmarks Fugle og Natur er overført til Naturbasen og indgår i tallet. Bemærk at det gamle forums kategori "Sommerfugle og lepidopterologi" tæller med både under dag- og natsommerfugle.

Antallet af udfyldte stjerner indikerer hvor hjælpsom og kompetent en person er i kategorien. Når man har optjent mindst 300 accepterede svar er de helt udfyldte. Hvis du ser en kommentar, hvor der ved personen står et højt antal svar og udfyldte stjerner, kan du oftest regne med, at personen har en stor ekspertise inden for kategorien.

Hvis du synes ekstra godt om et svar, eksempelvis fordi det er grundigt og giver en god beskrivelse af artskendetegn, bør du give det en "synes godt om". Det tæller med i pointssystemet her og kan på sigt benyttes til at fremhæve de gode svar indenfor identifikationen af de enkelte arter.

Under Artsbestemmelse kan du se en top 25 over medlemmer der har hjulpet med artsbestemmelser. Der gives points i tre kategorier:

1. Antallet af "synes godt om" til de svar der er givet

2. Antallet af svar der er givet til fund der er artsbestemt

3. Antallet af identificerede fund man har hjulpet med at bestemme.

 

 

 

Når du under Artsbestemmelse indberetter en voksen ubestemt dagsommerfugl, kan du vælge at få hjælp af Naturbasens automatiske billedgenkendelse. Du vil her få fem forslag til art, hvoraf det øverste vil have den største lighed med dit billede. Omvendt vil det nederste forslag ifølge den kunstige intelligens have den mindste lighed. Alle forslag har dog en sandsynlighed for at være det rigtige.

Du kan læse mere om de enkelte artsforslag og se flere billeder ved at trykke på Info ud for hvert forslag. Når du kigger billeder igennem, så husk at der for nogle arter kan være forskel i udseendet mellem hunner og hanner. For Nældesommerfugl også mellem generationer. 

Som en ekstra hjælp til at tage en beslutning, får du at vide, om en art er kendt eller ny for årstiden eller fra kommunen. "Ny for årstiden" og "Ny for kommunen" betyder henholdsvis, at der i Naturbasen ikke findes validerede fund af den pågældende art fra samme ugenummer i året eller fra den kommune du indberetter fra. Når det står ved et forslag, skal du ofte være mere forsigtig med at vælge det. 

Hvis du ikke kan finde et match blandt de fem forslag, eller blot er usikker på bestemmelsen, kan du altid vælge at indberette dit fund som en Dagsommerfugl ubest. og få hjælp at de mange eksperter på Naturbasen.

 

Pilotprojekt

Den automatiske billedgenkendelse virker pt. kun for dagsommerfugle. Modellen er et pilotprojekt og vil løbende blive evalueret og forbedret. I modellen er der ikke medtaget arter der er uddøde eller kun set få gange i Danmark. Der vil endvidere løbende blive tilføje flere artsgrupper og aldersklasser til modellen. 

 

Tak til Hedeselskabet

Den automatiske billedgenkendelse af dagsommerfugle er et pilotprojekt medfinansieret af fondsstøtte fra Hedeselskabet.

Brug af Merlin App til genkendelse af fuglestemmer

Merlin Bird ID er en App, som kan genkende fuglestemmer. App’en virker ved hjælp af kunstig intelligens og når den lytter til en fuglestemme, forslår App’en den korrekte art langt de fleste gange. Det sker dog ofte, at den forslår arter der ikke er rigtige, hvorfor man skal være meget forsigtig med at basere sin artsbestemmelse alene på den.

Hvis du benytter Merlin Bird ID til artsbestemmelse før indberetning i Naturbasen, skal du være sikker på, at det er den rigtige art den har forslået. Gør derfor følgende:

 

 • Tjek først at App’en gentagne gange forslår arten når den lytter, og ikke kun highlighter arten én eller få gange.

 

 

Skriv ind i kommentarfeltet, at du har bestemt fuglen ved hjælp af Merlin Bird ID. Du skal ikke uploade et screenshot fra Merlin Bird ID, da du kun må dokumentere dine observationer med billeder af arten. Det skyldes bl.a. at billederne vises i fuglegallerierne og her skal der kun være billeder af fugle.

Observationer

I app'en findes der en lille manual. Du finder manualen ved at klikke på informations-ikonet på forsiden: 

Læs mere om Naturbasens App

Du finder Indberet-siden ved at klikke på dit navn i top-menuen (øverst til højre på skærmen) og klikke på "Indberet observation".

 

 

Du kan få hjælp til indberetning af en observation ved at benytte vejledningen på indberetningssiden. 

Ligeledes findes der på samme side hjælp til upload af fotos. Denne vejledning får du ved at klikke på spørgsmåltegnet i feltet "Foto af observationen".    

Ja, det kan du! Der er to muligheder:

 

1. På indberetningssiden klikker du på "Værktøj" og vælger "Zoom til lokalitet".

2. Du klikker på sigtekornet på kortet og derved zoome til din nuværende position.

 

Du kan læse om dette og meget mere i vejledningen.

Når du er logget på, klikker du på dit navn i øverste menu og går ind på din profil. Her kan du finde alle dine observationer. Find den observation du ønsker at redigere, klik frem til siden der viser kortet hvor observationen er fundet og klik "Rediger observation".

Hvis observationen er kvalitetssikret, vil du kun kunne redigere i eventuelle billeder der er tilknyttet observationen. I så fald vil der på knappen stå "Rediger billeder".

Øverst på siden kan du klikke to steder: 

 

Du kan også klikke på "Rediger observation" under de kommentarer du skriver til observationen:

Endelig kan du, når du har fået artsbestemt et fund under "Artsbestemmelse", klikke på "Rediger artsnavn" i den blå boks nederst på siden:

Du kan slette din observation på Redigeringssiden. Læs her hvordan du finder den.

Bemærk at du ikke kan slette din observation hvis den 1) er under kvalitetssikring eller 2) er endeligt valideret og godkendt.

Du kan sløre din observation ved at sætte en usikkerhed på dit fund på op til 500 m, når du indberetter via hjemmesiden. Observationen skal være gjort inden for det område du har valgt.

Hvis du fx har valgt en usikkerhed på 500 m, skal observationen være gjort inden for den røde cirkel:

Hvis du slet ikke vil offentliggøre dit fund, skal du ikke indtaste det i Naturbasen.

Individer indsamlet i naturen og efterfølgende forpuppet eller klækket under kunstige forhold skal som alle andre fund indrapporteres i Naturbasen som fundet den dag de er indsamlet, i det pågældende livsstadie (fx larve) og med fundstedet som lokalitet.

Hvis du gerne vil vise billedet af det klækkede individ, skal du indtaste en ny observation, stadig med fundstedet som lokalitet, men med datoen for klækning, alderen efter klækning og aktiviteten ”kunstigt klækket”. Du må ikke bruge klækningsstedet som lokalitet, da dette giver forkerte geografiske data.

Eksempel: Hvis du indsamler en puppe af Sølvhåret Fritflue d 15. marts og klækker den til imago under kunstige forhold d. 14. april, skal imago indrapporteres som ”14 april, Sølvhåret Fritflue 1 imago kunstigt klækket”. Herefter kan du uploade billedet af imago til observationen.

Hvis du gerne vil vise billedet af det forpuppede individ, skal du indtaste en ny observation, stadig med fundstedet som lokalitet, men med datoen for forpupning, alderen puppe og aktiviteten ”kunstigt forpuppet”. Du må ikke bruge forpupningsstedet som lokalitet, da dette giver forkerte geografiske data.

Eksempel: Hvis du indsamler en larve d 15. maj og den forpupper under kunstige forhold d. 18. juni, skal puppen indrapporteres som ”18 juni,  1 puppe kunstigt forpuppet”. Herefter kan du uploade billedet af puppen til observationen.

Når du uploader billedet, kan du ændre fotografens navn med det samme:

 

Hvis du ønsker at ændre fotografnavnet på en eksisterende observation, åbner du observationen og klikker på "Rediger observation":

 

Herefter klikker du på billedet for redigering:

 

og kan ændre fotografnavnet:

 

1. Find observationen og klik på "Rediger observation". Hvis du lige har indberettet observationen og stadig står på Indberet-siden, så direkte til punkt 2.

 

2. Fin turen nederst på Indberet- eller redigeringssiden og klik på "Rediger tur":

 

3. Udfyld feltet "Observatør":

 

 

 

 

Introduktion
Naturbasens søgekort giver et rigtig godt overblik over dine fund af dyr, planter og svampe. Som aktivt medlem der bidrager til Naturbasen med observationer, artsbestemmelser, godkendelser af artsnavne mv. får du endvidere et overblik over alle fund der er indberettet til Naturbasen.

Du kan på søgekortet indtegne en cirkel, en rektangel eller et valgfrit polygon og se hvilke arter du har indberettet i området. På den måde kan du eksempelvis se dine “matrikelarter” eller hvad du så på turen sidste weekend. Du kan vælge at se alle arter eller kun de sjældne.

Kortet starter i den kommune hvorfra du har indberettet flest observationer. 

Hvad gør jeg for at søge?
Vælg søgekriterier (kommune, datointerval, valg af arter) i højre kolonne og tegn en firkant, cirkel eller polygon på kortet. Søgning efter enkeltarter kan foretages med søgeformularen øverst på siden.

Visning på kort og i højre kolonne
De artsgrupper og arter der vises med prikker på kortet, kan ses i højre kolonne. Ud for hver artsgruppe vises antallet af arter i søgningen, fx betyder “Biller (15)” at der er 15 billearter indenfor søgekriterierne og indenfor det valgte søgeområde. Klikker man på “Biller (15)” ses en liste med de 15 billearter og samtidig viser kortet kun billeobservationerne. Ud for hver art står der hvor mange observationer af arten der er i søgningen, fx “Azurbille (23)”. Klikker man på “Azurbille (23)”, viser kortet kun observationerne af denne art.

Usikkerheder
Observationer markeret med grøn eller gul cirkel på kortet har præcise fundsteder med lille usikkerhed. Blå observationer er alene tilknyttet centerkoordinaterne for en lokalitet og er derfor mere upræcise. Usikkerhederne er synlige ved klik på observationerne på kortet.

Vis liste med søgeresultatet
Ved tryk på "Vis liste med søgeresultatet"-knappen vises en komplet liste over de observationer, der på tidspunktet vises på kortet. Har man valgt “Karplanter” i højre kolonne, visen således en liste over søgningens observationer af karplanter.

Hvor finder jeg søgekortet?
Du finder kortet ved at klikke på dit navn i top-menuen:

Det er i først og fremmest helt op til dig selv hvad du vil registrere og hvor ofte. Det skal være lysten der driver værket. Derfor vil Naturbasen ikke diktere hvad og hvorfra du skal indberette, men giver gerne information om hvad observationerne bruges til. Det kan være med til at inspirere dig til selv at beslutte hvorfra, hvad og hvor meget du vil indberette.

Dine egne artlister, fundlister og artsgalleri

Når du indberetter dyr, planter og svampe genererer Naturbasen din samlede artsliste og en artsliste for hvert år. Dine observationer og billeder vises under din profil og på Naturbasens søgekort kan du finde alle dine fund visualiseret på luftfoto. Du kan altså benytte Naturbasen til at holde regnskab med hvor og hvad du ser i naturen, ligesom du kan følge med i hvad andre ser. Herunder kan du som eksempel se Morten DD Hansens observationer.

 

Viden om tidsmæssig fordeling (fænologi)

Jo oftere en art indberettes, jo bedre kan vi sige noget om hvornår arterne ses hen over året. Eksempelvis kan du se Nældesommerfuglens to generationer på figuren herunder, baseret på Naturbasens observationer. Over tid kan vi også sige noget om ændringer i den tidsmæssige fordeling, eksempelvis om nogle arter ses tidligere på året på grund af klimaændringer. Det er eksempelvis vist i dette studie ud fra Naturbasens data. Jo mere almindelig en art er og jo flere der indberetter, jo færre gange er det er det nødvendigt at indberette arten i gennem sæsonen fordi datamængden i forvejen er stor. Med de sjældne og og fåtallige arter er det lige omvendt.

Viden om udbredelse

Jo flere lokaliteter en art indberettes fra, jo mere kan vi ses om artens udbredelse. I naturforvaltningen er det især vigtigt at vide hvor arterne er, for at man kan beskytte dem eller sige noget om naturens tilstand. Det gælder både sjældne og almindelige arter. Man kan også sige rigtig meget om ændringer i arternes udbredelse. Herunder kan du eksempelvis se ændringen i udbredelse for Harlekinmariehøne mellem 2010 og 2020 baseret de observationer der er indberettet i Naturbasen. Arten blev første gang set i Danmark i 2007 i København og har siden spredt sig mod nordvest.

 

Forskning og forvaltning

Dine fund benyttes af bl.a. Naturbasens samarbejdspartnere i forskningen og forvaltningen af den danske natur. Dine fund bidrager derved til at opnå større viden og beskyttelse af arterne.

Kvalitetssikring og validering

Kvalitetssikring af observationer

Kvalitetssikringen har til formål at gøre observationerne til et pålideligt datasæt, som kan bruges videnskabeligt og i naturforvaltningen. 

Som et vigtigt led i kvalitetssikringen kører Naturbasen hver nat en algoritme, der beregner alle ikke-validerede observationers rigtighed ud fra fem kriterier ved opslag i databasen: 

 

1. Har observatøren tidligere fund af arten i kombination med alder, køn og aktivitet?

2. Er arten kendt fra lokaliteten?

3. Er arten kendt fra kommunen?

4. Er arten i kombination med alderen kendt fra årstiden?

5. Har arten fotodokumentation?

 

Uddybende forklaring:

Punkt 1 - Observatørens erfaring: Her ser vi, om observatøren på indberetningstidspunktet har erfaring med at bestemme arten i den angivne aldersklasse, køn og aktivitet. Det gør vi ved at lave et opslag i databasen, hvor vi tjekker om observatøren har tidligere validerede fund af arten + parametre. Vi kigger kun på ikke-redigerede fund, da redigerede fund kan betyde, at observatøren på indberetningstidspunktet ikke indberettede det rigtige artsnavn, den rigtige alder etc.

Punkt 2 - Kendt fra lokaliteten: Her ser vi, om der i Naturbasen findes validerede fund af arten fra lokaliteten. 

Punkt 3 - Kendt fra Kommunen: Her ser vi, om der i Naturbasen findes validerede fund af arten fra kommunen. Bemærk at en art godt kan være kendt fra lokaliteten, men ikke fra kommunen, da en lokalitet kan brede sig over flere kommuner.

Punkt 4 - Fænologi: Her ser vi, om der i Naturbasen findes validerede fund af arten i den angivne aldersklasse rapporteret i samme ugenummer.

Punkt 5 - Fotodokumentation: Hvis der er vedhæftet billeder taget af den indberettede art, vil det i de fleste tilfælde give en højere procentuel score i valideringen, da dokumentationen gør det nemmere at afgøre, om artsbestemmelsen, aldersbestemmelse mv. er korrekt. 

 

Resultatet af beregningen er for alle observationer en vurdering af observationens rigtighed i procent. Resultatet af beregningerne i punkt 1-5 kan ses under den enkelte observation. Hvis en observation opnår 100% validitet i beregningen, bliver den automatisk “Data-valideret”. 

 

Medlemsgodkendelser 

Observationer der ikke er 100 % validerede ud fra beregningerne i punkt 1-5 kan valideres endeligt ved supplerende medlemsgodkendelser. En medlemsgodkendelse giver et sted mellem 2-10 procentpoint afhængig af, hvor meget erfaring man har med arten. En brugers erfaringen med en art måles ud fra hans/hendes validerede observationer indberettet af samme art og med samme parametre. Brugergodkendelserne genberegnes en gang i døgnet, så systemet altid er opdateret med seneste viden om hvor meget en godkendelse skal vægtes. Observationer, der bliver endeligt godkendt via medlemmerne, markeres som “Medlems-valideret”. Læs mere om medlemsgodkendelser her.

Ekspertgodkendelser og dialog med observatøren

Ud over data-valideringer og medlems-valideringer udfører Naturbasens Kvalitetsudvalg løbende ekspert-valideringer af observationer. Udvalget består af mere end 80 eksperter inden for alle artsgrupper af dyr, planter og svampe. For at sikre valide og pålidelige data, arbejder kvalitetsudvalget løbende på at gennemgå de observationer der indberettes, især dem der ikke umiddelbart kan data- eller medlemvalideres. 

Hvis det vurderes, at en observation er en fejlindtastning, eller hvis der er tale om en sjælden art uden beskrivelse eller fotodokumentation, eller hvis en art er observeret uden for dens udbredelsesområde, uden for dens normale fænologi mv., går kvalitetsudvalget i dialog med observatøren for at få yderligere dokumentation eller for at få rettet observationen. Hvis dialog ikke er mulig, fx hvis en observatør ikke lever længere, har kvalitetsudvalget mulighed for at rette i observationerne.

Det er vigtigt, at den første kvalitetssikring allerede sker under observatørens indtastning, ved eksempelvis skriftligt at udfylde kommentarfeltet ved usædvanlige observationer, og dermed dokumentere fundet. Se retningslinjerne for dokumentation her. Dokumentation i form af foto eller beskrivelse er især vigtig, når der er arter, der er svære at bestemme eller svære adskille fra andre. 

Er du det mindste i tvivl om artsbestemmelsen, så indberet din observation under “Artsbestemmelse”. Her får du hjælp af andre medlemmer til identifikation af arten.

Observationer der er godkendt af Kvalitetsudvalget er alle markeret som “Ekspert-valideret”.

 

Afvisning af observationer

 Kvalitetsudvalget vil i yderste konsekvens afvise observationer der ikke er sandsynlige og som mangler dokumentation (se retningslinjerne). Dette gøres for så vidt muligt kun at have korrekte data i databasen.

Vejledning til medlemsvalidering

Som medlem af Naturbasen kan du hjælpe med at validere de mange observationer, der hver dag indberettes. Dette kan du gøre ved at klikke [ Ja ] eller [ Nej ] til at godkende et fund. Din godkendelse vil blive lagt sammen med en algoritmebaseret beregning af observationen rigtighed samt evt. andre medlemmers godkendelser.

 

 

 

Hvis du ønsker at godkende en observation

Hvis du i kvalitetssikringsboksen klikker [ Ja ], er du med til at godkende observationen. Din godkendelse giver et sted mellem 2-10 procentpoint afhængig af, hvor meget erfaring du har med arten. Din erfaring med en art, måler vi løbende ud fra de validerede observationer du har indberettet af samme art, og med samme alder, køn og aktivitet. 

Umiddelbart er artsbestemmelsen det vigtigste ved en observation, men dato og især fundstedet er også vigtige at validere. Ved en godkendelse skal du derfor bedømme observationens rigtighed ud fra følgende kriterier:

Fundsted: Her skal du vurdere, om du finder det sandsynligt, at arten er fundet der hvor prikken er sat på kortet. Tænk her på, at mange arter har specifikke levesteder og kun lever i bestemte habitater eller naturtyper. Ser du eksempelvis en højmose-art indberettet fra en parcelhushave, bør du ikke umiddelbart godkende den. Her bør du først have en dialog med observatøren om fundstedet. Andre arter lever kun i bestemte dele af landet, og afvigelser herfra bør du også overveje rigtigheden af.

Dato: Her skal du vurdere, om det er sandsynligt, at arten er fundet på datoen i den benævnte aldersklasse. Eksempelvis er fund af en blomstrende Mirabel rapporteret i november eller en imago af Ensianblåfugl set i maj ikke særligt sandsynlige.

Artsbestemmelse: Her skal du vurdere, om observatøren har identificeret arten korrekt. Denne vurdering kræver normalt et foto eller en god beskrivelse i kommentarfeltet. Alternativt kan det vurderes, at bestemmelsen er sandsynlig, hvis observatøren med sine tidligere fund har vist, at han/hun kan kende arten, eller hvis arten er let genkendelig og/eller kendt fra lokaliteten. 

Alder: Hvis observatøren har sat en alder på, skal alderen være synlig på fotodokumentationen. For arter uden medfølgende foto skal aldersbestemmelse være sandsynlig på den angivne dato for observationen. En plante med alderen “blomstrende” skal eksempelvis være indberettet med en dato inden for artens blomstringstid.

Køn:  Hvis observatøren har sat et køn på, skal kønsbestemmelsen være synlig på fotodokumentationen. Hvis kønnet er sat til fx “han + hun” skal mindst det ene køn være synligt på fotodokumentationen. For arter uden medfølgende foto skal kønsbestemmelse være sandsynlig.  

Aktivitet: Er aktiviteten sandsynlig og giver den mening? Hvis alderen eksempelvis er "æg", kan aktiviteten ikke være “i parring”.

 

Hvis du ikke kan godkende en observation

Hvis du klikker [ Nej ] kommer der en formular frem, hvor du kan skrive til Naturbasens Kvalitetsudvalg og forklare, hvad der er galt med observationen. Herefter vil en fra udvalget tage et kig på observationen og enten validere den gennem en dialog med observatøren eller afvise den. Før du kontakter kvalitetsudvalget, må du meget gerne selv gå i dialog med observatøren, for på den måde at hjælpe med kvalitetssikringen.

Fotos

Fotograferne har ophavsretten til deres billeder. Det betyder, at du skal kontakte den enkelte fotograf, hvis du vil benytte vedkommendes billeder. Det kan du gøre ved at skrive en kommentar til den observation som et billede hører til. Fotografen får så at vide at du har skrevet og kan give dig et svar. Dette kræver at du har en medlemsprofil, hvilket du kan oprette gratis her.

Alternativt kan du gå ind på fotografens medlemsprofil her på siden og finde eventuelle kontaktinformationer. Bemærk at nogle oplysninger kun kan ses, når du er logget på samt at langt fra alle fotografer har oplyst deres kontaktinformationer.

Bemærk at Naturbasen ikke kan give lov til brug af billederne, ligesom Naturbasen ikke må videregive e-mailadresser. Naturbasen formidler ikke kontakt til medlemmerne, da du selv kan gøre dette, ved at skrive på hjemmesiden.

 

Alle arter præsenteres med udvalgte billeder på deres faktaark (se eksempel) og på oversigter (se eksempel). Billederne udvælges ud fra de fotokarakterer som du og andres giver billederne. Hvis du ikke mener, at det er de rigtige billeder der vises, har du således mulighed for at ændre på dette ved at give karakterer.

Du kan give karakterer ved at klikke på et foto og herefter klikke på stjernerne under et billede:

 

 

De gennemsnitlige karakterer udregnes en gang i døgnet og bedste kategori vises under billederne, når den har opnået mindst tre stjerner. 


Du kan give fire forskellige karakterer:

Fototeknik: Her er teknikken i centrum, skarphed, belysning, beskæring, efterbehandling, baggrund, forgrund o.l.

Situation: Her skal du rate højt, hvis billedet forestiller en usædvanlig adfærd eller fortæller en bemærkelsesværdig historie.

Identifikation: Hvis billedet egner sig specielt til identifikation af arten, kan du give en god karakter her, fx hvis billedet viser særlige kendetegn for arten eller der vises kendetegn som normalt ikke vises på billeder. Hvis du ikke kender artens kendetegn, skal du ikke give nogen vurdering her.

Præsentation: Giv en god karakter her, hvis du mener at billedet præsenterer arten godt og vil egne sig til artens coverbillede.

Ja, du kan være med til at bestemme, hvilke billeder der vises, ved at give karakterer. Læs mere om karaktergivning her

Alle arter, artsgrupper mv. præsenteres med et coverfoto (se eksempel herunder).

Alle coverbilleder er udvalgt ud fra de karakterer, som Naturbasens medlemmer giver billederne i kategorierne "Præsentation" og "Fototeknik". Karaktererne udregnes en gang i døgnet, så dine bedømmelser i dag er med at bestemme hvilke coverfotos der vises i morgen.

Du kan se observationen bag et coverbillede, ved at klikke på fotografens navn i øverste højre hjørne af billedet. Bemærk at coverfotos på brugerprofilsiderne ikke har en tilknyttet observation.

 

Når du uploader et foto via naturbasen.dk, kan du i høj grad selv bestemme om det skal skaleres automatisk ned eller ej. Hvis du selv ønsker at styre kvaliteten af billedet, skal du blot tilføje et foto der er mindre end 1 MB. Så uploades billedet som det er og vises i din egen version på siden der viser observationen. Er filen større end 1 MB nedskaleres billedet automatisk. Se mere info i Vejledningen.

Alle billeder tilpasses i størrelse til den skærm den vises på, så hjemmesiden loader hurtigst muligt. Det betyder eksempelvis, at billeder der vises på en mobil ofte er i lavere kvalitet, end billeder på den tilsvarende side på en PC-skærm. Billeder der vises som thumbnail, fx på en gallerioversigt, har også mindre dimensioner og dermed en lavere kvalitet. Den bedste kvalitet af et billede vises altid ved klik på billedet, så det vises i i en popup, hvor man også kan give karakterer til billedet.

Arter

Hvis der mangler en art på listen, eller hvis en art skal rettes, kan du skrive en e-mail til Naturbasens support. Du finder kontaktoplysningerne til supporten her.

En arts status er vurderet som enten 1) almindelig, 2) forekommende hist og her, 3) som relativt sjælden eller 4) sjælden. Disse betegnelser er et mål for hvor stor sandsynlighed man har for at møde arten i naturen på egnede lokaliteter og på den rette årstid. De relativt sjældne er markeret grønne, mens de sjældne er røde.

Informationen bygger primært på oplysninger om: 

1. artens geografiske udbredelse (findes den i hele landet eller blot i en landsdel)
2. antal set i forhold til teoretisk bærekapacitet
3. hyppighed på egnede lokaliteter og/eller i forhold til andre lign. arter nationalt

Oplysningen har ikke nødvendigvis nogen værdi i forvaltningsøjemed, da en almindeligt forekommende art sagtens kan være meget talrig og udbredt om vinteren, og meget fåtallig og lokalt forekomende som ynglende om sommeren.

Bemærk at antallet af fund i Naturbasen ikke kan benyttes til at sige noget om arternes status. Hvis en art har få indberetninger, kan det godt skyldes at den er sjælden, men det kan også være fordi den er svær at artsbestemme eller fordi der er så få der interesserer sig for den, at den ikke indberettes særlig ofte.

Vær ligeledes opmærksom på, at en almindelig art godt kan være naturligt fåtallig, og at en sjælden art godt kan være lokalt talrig.

Arter der er defineret som sjældne er truffet én til flere gange i Danmark og ikke nødvendigvis i nyere tid.

Ikke alle arter er vurderet og nogle ændrer status med tiden. Hvis du mener en art har forkert eller manglende farvekode, kan du kontakte supporten.

Eksisterende artsbeskrivelser

På Naturbasen har cirka 4.000 arter en artsbeskrivelse, hvor kendetegn, biologi mv. er beskrevet. Hvis du ønsker at der tilføjes eller rettes noget i disse beskrivelser, kan du som medlem af Naturbasen gøre dette ved at klikke på den orange [Rediger beskrivelse]-knap nederst på siden hvor du læser artsbeskrivelsen. Knappen ser sådan her ud:

Alle ændringer gemmes i en historik, så hvis du laver fejl, kan du altid se den forrige version og dermed ændre teksten tilbage til det oprindelige.

De ændringer du ønsker skal laves, skal du selv foretage. Det er ikke muligt at skrive til Naturbasen og bestille specifikke ændringer til teksterne.

Nye artsbeskrivelser

Ved arter der ikke har en beskrivelse, står denne tekst øverst på artens faktaark:

Artsbeskrivelse: Sidder du inde med en viden om Erythricium aurantiacum og har du lyst til at hjælpe andre med at kunne bestemme arten, opfordres du til at skrive om arten her på siden. Læs mere om artsbeskrivelser her...

Hvis du ønsker at tilføje en beskrivelse, klikker du på "Læs mere om artsbeskrivelser her..." og trykker herefter på den grønne [Opret en artsbeskrivelse af Artsnavn her]-knap. Herefter kan du indsætte tekst i de enkelte afsnit. Knappen ser sådan her ud:

Hvis du ikke ved hvad en artsbeskrivelse er, kan du se et eksempel her.

Lokaliteter

Hvis der mangler en lokalitet / stednavn på listen, eller hvis en lokalitet /stednavn skal rettes, kan du skrive en e-mail til Naturbasens support. Du finder kontaktoplysningerne til supporten her.

Lokaliteter i Naturbasen er alle officielle stednavne, som er defineret geografisk med et centerkoordinat. Som observatør er det obligatorisk at knytte et stednavn til sin observation. Det er op til den enkelte observatør at vælge det stednavn som man mener er det rigtige. 

Ved indberetning af observationer forslår Naturbasen et stednavn. Dette foreslåede stednavn er den lokalitet hvis centerkoordinat er nærmest dit fundsted. Man kan altid vælge at benytte et andet stednavn, hvis man ønsker dette.
 
Når en observation er tilknyttet en lokalitet betyder det, at arten er observeret på, i nærheden af eller i området omkring lokaliteten. Hvis lokaliteten fx er Mossø, er observationer tilknyttet denne lokalitet ikke kun gjort på vandfladen eller i vandet, men kan også være fra området omkring søen eller i nærheden af.
 
Lokaliteten benyttes til at gruppere observationerne til visning på hjemmesiden. De er ikke vigtige i forhold til observationernes stedfæstelse, hvor det er de præcise koordinater der benyttes.
 
Bemærk at det ofte er individuelt hvad man opfatter som et sted eller som en lokalitet og at der derfor er mange meninger om hvor grænserne for lokaliteterne går. Bemærk også, at lokaliteter ikke kan være vejnavne eller adresser. 
Diverse

Prøv først og fremmest at slette cookies og anden browserdata. Læs her hvordan

Hvis det ikke hjælper, kan det skyldes, at du har installeret programmer der blokerer for Naturbasens indhold. Det er programmer som addblocker, ublock, noscript o.l. Især på Mozilla Firefox kan der være problemer, hvilket du kan læse om her. Løs problemet ved at slå programmerne fra, eller benyt en anden browser uden forstyrrende add-ons.

Når andre medlemmer kommenterer din observation eller giver et svar på din kommentar, modtager du en email-notifikation. 

Hvis du vil give et svar, skal du klikke på linket i e-mailen og og klikke på "Svar" under kommentaren på hjemmesiden:

Du kan ikke sende personen et svar ved at  besvare den email du har modtaget. 

Naturbasen kan nu igen tilbyde annoncerpladser på hjemmesiden. Annoncerne ses i en kolonne til højre på siden. De har en fast placering på skærmen og forsvinder ikke når man scroller ned på siden.

En annonce består fem dele:

 • Et kvadratisk billede i størrelsen 400x400 pixels
 • En overskrift (maks. 28 tegn)
 • En beskrivelse (maks. 60 tegn)
 • Et domæne (www.hjemmeside.dk)
 • Et link til produktet (www.hjemmeside.dk/produkt)

 

Annoncens størrelse er variabel afhængig af brugerens skærmstørrelse. Den vises ikke på mobiltelefoner.

En annonce skal i udgangspunktet dreje sig om natur og skal være noget som Naturbasens medlemmer kan have en interesse i.

Prisen er 25 kr om dagen. Mindstekøb er 30 dage. Købes der en sponsor-annonce, som løber 365 dage ad gangen, er prisen 22 kr om dagen. Priser er ekskl. moms. Set over et år vises en annonce i gennemsnit mere end 2000 gange dagligt, hvilket giver en lav CPM (Cost Per Mille = prisen for 1000 visninger).

Kontakt thomas@naturbasen.dk for at oprette din annonce. Du er også velkommen til at skrive for yderligere information om priser, visninger mv.

 

Eksempel på annonce:

Roadmap

Igangværende projekter:

 • Opdatering af Naturbasens App: Upload af flere billeder ad gangen + læsning af deres metadata.
 • Automatisk billedgenkendelse på hjemmeside og App.
 • Opdatering af søgekort, bl.a. så man bliver mindre afhængig af at vælge kommune.

 

Kommende projekter:

 • Galleri med visning af forvekslingsmuligheder.
 • Galleri med visning af artsforslag under Artsbestemmelse.
 • Galleri med visning af det samlede antal billeder fra en tur.
 • Funktion til at forslå nyt artsnavn til observationer, så fx fund der under Artsbestemmelse er identificeret, nemmere kan blive indberettes korrekt med artsnavn i databasen.
 • Regionssider, hvor hver kommune får sin egen visning.
 • Kommunesider, hvor hver kommune får sin egen visning.
 • Lokalitetssider, hvor hver lokalitet får sin egen visning.
 • Kort over lokaliteter for hver art.
 • Visning af egne ture.
 • Medlemslister.
 • Mulighed for at medlemmerne kan skrive privat til hinanden.
 • Ordbog der forklarer de fagord der benyttes i artsbeskrivelserne og under Artsbestemmelse. 
 • Nye gallerier, bla. bedre oversigt over egne billeder.
 • Mulighed for at få notifikationer fra tråde uden at være aktiv deltager.
 • Mulighed for at følge medlemmer, arter og lokaliteter.
 • Hurtigupload af billeder til galleriet, så man kan uploade direkte under turinfo.

 

Senest afsluttede projekter:

 • Nyt automatiseret valideringssystem (afsluttet). Læs mere her.
 • Optimering af siden der viser de enkelte observationer (afsluttet).
 • Flytning af domæner, database, billeder mv. til nye servere (afsluttet).

 

 

Danmarks Fugle og Natur (www.fugleognatur.dk)

Den gamle hjemmeside www.fugleognatur.dk har vi desværre måtte lukke helt, da programmeringskoden var forældet og fik vores webserver til at gå i stå. 

Vi vil gradvist implementere indholdet fra den gamle side på www.naturbasen.dk. Se vores Roadmap for mere information.

Søgning i Naturbasen

Med søgeformularen i toppen af siden, til højre for Naturabasen logo (i "pandekage"-menuen på mobilvisning), kan du søge efter arter, familier, ordener og klasser. Når du skriver i feltet vil der komme nogle forslag frem:

Der er forskellige typer af ikoner, der hver især afspejler noget forskelligt:

1. Ved klik på linjen med luppen øverst  vil du se et galleri med de arter, hvor søgestrengen indgår.

2. Ved klik på en linje med et billede eller NB-logo, vil du gå til artens faktaark.

3. Ved klik på et mappe-ikon, vil du gå til den pågældende klasse eller orden. Her kan du se artslister, observationer og billeder.

4. Ved klik på et foto-ikon, vil du gå til en foto-artsliste for familien. Det er et galleri der viser alle arter i familien. Du kan også de observationer og seneste billeder af arter i familien.

Du kan foretage en generel søgning i hele Naturbasen med en tilpasset Google-søgning som du finder under Menu i toppen af siden.

Klik her for at gå til søgningen.

 

Vejledning og tips

Hvis du vil finde sider der indeholder ordene 'rød' og 'bille' skriver du rød bille i søgefeltet.

Hvis du vil søge efter sætningen 'rød bille' skriver du "rød bille" i søgefeltet, dvs ordene skal stå i anførselstegn.

Hvis du vil begrænse søgningen til forum-arkivet og her søge efter 'rød' og 'bille' skriver du forum-arkiv rød bille i søgefeltet.

Hvis du vi søge efter billeder af 'rød bille', skriver du "rød bille" i søgefeltet og vælger at se søgeresultatet som billeder.

Hvis du vil undgå sider med bestemte ord, sætter du minus "-" foran ordene. En søgning efter "oliebille -blå" vil finde alle resultater med oliebiller, bortset fra dem med Blå Oliebille.

Hvis du gerne vi se hvilke larver der lever på birketræer, kan du fx skrive "larve på birk". Her resultatat som billeder og tekst

Naturbasens App

Naturbases App er et supplement til hjemmesiden og er især god til indberetning af observationer fra felten når du går derude. Men du kan også bruge den til at få vist hvilke arter der findes i nærheden af dig og du kan benytte app’en til at få information og se billeder af 20.000 danske arter.

Download til iPhone og Android

****************************

App'en indeholder følgende funktioner:

Indberetning af observationer
Med knappen ”Indberet” kan du indberette dine egne fund af vilde dyr, planter og svampe til Naturbasen. Mobilens indbyggede GPS finder automatisk din position og dermed det nøjagtige fundsted. Du kan vedhæfte billeder, så dine fund bliver dokumenteret. Data bliver kvalitetssikret og benyttes i den danske naturforvaltning. Alle dine indberettede fund sendes automatisk til din profil på www.naturbasen.dk, hvor du har en vifte af muligheder for at redigere, tilføje billeder, mv.

Artsbestemmelse
Med knappen “Artsbestemmelse” kan du indberette en observation uden at kende det nøjagtige artsnavn. Du vælger blot en kategori, fx plante eller dagsommerfugl, og indberetter dit fund. Andre medlemmer af Naturbasen vil så hjælpe dig med artsbestemmelsen. Når du har fået svar, skal du så blot redigere observationen, så artsnavnet bliver korrekt. Husk kun vilde dyr, planter og svampe!

Mine observationer
Under ”Mine observationer” vises dine seneste indberettede fund af dyr, planter og svampe, hvor du bl.a. kan få mere information om den art, du har indrapporteret.

Deltag i Naturbasens atlasprojekter
Naturbasen kører en række landsdækkende atlaskortlægninger. I sådanne projekter registreres arternes udbredelse i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. Kortlægningen giver en basal viden om arternes udbredelse, som benyttes i såvel forskning som forvaltning af naturen i Danmark.
Med Knappen “Atlas” kan du se hvilket atlaskvadrat du befinder dig i og der er mulighed for at gå videre til projekternes hjemmesider og se hvilke arter der er set i kvadratet og hvilke arter der bør eftersøges.

Leksikon over Danmarks flora og fauna
“Søg art”-knappen er Danmarks største opslagsværk om danske dyre-, plante og svampearter. Her kan du søge efter landets mere end 20.000 arter og for størstedelen se billeder, udbredelseskort, fænologigrafer og artsbeskrivelser.

Se hvilke dyr, planter og svampe du kan se i nærheden af dig
Med knappen “Hvad kan jeg se her?” kan du se hvilken flora og fauna der er i nærheden af dig. Du kan indstille følgende:

• Radius: Vælg om du vil se arter inden for en radius af 100-5000 m fra din position
• Dage: Viser alle observationer set på dags dato i år og tidligere år +/- antal valgte dage
• Arter: Vælg om du vil se alle artsgrupper eller kun en udvalgt artsgruppe

Se om du er i et naturområde
Med “Hvor er jeg?” får du at vide, om du befinder dig i en nationalpark, et fuglebeskyttelsesområde, et habitatområde, et fredet område eller i et reservat. Hvis du ikke befinder dig i en af de fem områdetyper, kan du se, om der er spændende naturområder i nærheden af dig.

De senest indberettede arter i Naturbasen: