Tilmelding og login

Du kan oprette en brugerprofil på denne sideEfter tilmelding vil du få tilsendt en e-mail med et link, som du skal klikke på, for at aktivere din medlemsprofil. Det er derfor vigtigt for tilmeldingenproceduren, at du skriver din e-mailadresse rigtigt.

Hvis du har glemt dit login, kan du indtaste din e-mailadresse i denne formular og få oplyst dit brugernavn. Du får også mulighed for at nulstille din adgangskode.

Hvis du har skiftet e-mailadresse siden tilmeldingstidspunktet, kan du i stedet kontakte supporten. Som minimum skal du så enten oplyse email, brugernavn eller adgangskode fra din profiloplysninger, for at verificere at det er din profil.

Du skal sætte flueben i feltet "Husk mig" på login-siden. Så huskes dit login i en cookie på din harddisk i 30 dage.

Hvis det alligevel ikke huskes, kan det skyldes flere ting:

At du logger ud
Hvis du logger ud slettes cookien med dit login. Luk browseren i stedet for at klikke på "log ud".

At du er i inkognito eller privat tilstand
Du skal være i browserens normale tilstand for at dit login gemmes.

At du ikke tillader cookies
Din browser skal være indstillet til at tillade cookies for at dit login kan gemmes

At der er noget galt med din cookie
Dette kan løses ved at slette cookies, historik og/eller cachen i din browser.

 

 

Kontakt

Du finder Naturbasens kontaktinformationer på denne side.

Brugerprofil

Når du er logget på naturbasen.dk, skal du klikke på dit navn eller dit profilbillede i menuen øverst på siden og vælge "Vis profil". 

Når du står på din profil, kan du opdatere dit profilbillede eller dit coverbillede ved at klikke på knappen [Opdater] på et af billederne.

Under fanebladet "Om" kan du redigere adresse, e-mail, beskrivelse og andre oplysninger om dig selv.

 

Bemærk at Naturbasens nyhedsbrev kører uafhængigt af din profilindstillinger. Hvis du skifter e-mail og ønsker at modtage nyhedsbrevet, skal du tilmelde dig med din nye e-mail her.

Du kontakter Naturbasen og oplyser den korrekte stavemåde. Så vil dit navn blive rettet. Bemærk at navneændringen i din profil ikke ændrer dit navn i allerede indtastede data.

Hvis du vil ændre din adgangskode, kan du indtaste din e-mailadresse i denne formular. Herefter kan du nulstille din adgangskode.

Du kan selv bestemme om alle kan se din profil, eller om den kun må være synlig for Naturbasens Medlemmer. Du indstiller profilens synlighed under Indstillinger, som du finder ved at klikke på dit navn eller dit profilbillede i menuen øverst på siden.  

Meddelelsen kommer, fordi du allerede har en brugerprofil, og fordi du kun kan have én profil med din e-mailadresse.

Løsning: Brug “Glemt login” for at få oplyst dit brugernavn og nulstille din adgangskode. Log herefter på din eksisterende profil.

 

NB: Får du samme fejlmeddelelse igen, er det fordi du igen forsøger at oprette en ny profil. Gå i stedet til Login.

 

Artsbestemmelse

Du kan få hjælp både i Naturbasens App og på Naturbasens hjemmeside ved at benytte funktionen "Artsbestemmelse". Her indberetter du en ubestemt observation til Naturbasen, hvor den markeres med et flag i databasen som et fund der skal bestemmes. Når arten er bestemt via en dialog med andre medlemmer, skal du rette artsnavnet, så den kommer til at stå korrekt i databasen. Det er vigtigt at du overholder retningslinjerne for observationer, så der fx ikke kommer stueplanter eller husdyr i naturbasen.

 

VEJLEDNINGER:

I Naturbasens App

1. Klik på "Artsbestemmelse" på forsiden og klik på "Indberet en ubestemt art". Husk at læse vejledningen på siden.

2. Herefter vælger du den artsgruppe om observationen hører under. Hvis du gerne vil have identificeret en  plante, vælger du "Plante ubest." Ubest. er her en forkortelse for "ubestemt". 

3. Vælg det præcise fundsted, den korrekte dato og det mest korrekte stednavn og klik "Søg art".

4. Skriv antal og andre parametre som er relevante for din observation. Udfyld gerne kommentarfeltet med informationer der kan hjælpe med bestemmelsen.

5. Husk at uploade et foto.

6. Klik på "Indsend observation".

 

På Naturbasens hjemmeside

1. Gå ind på Artsbestemmelse.

2. Klik på "Opret ny artsbestemmelse".

3. Læs vejledningen på siden.

4. Herefter vælger du den artsgruppe om observationen hører under. Hvis du gerne vil have identificeret en  plante, vælger du "Plante ubest." Ubest. er her en forkortelse for "ubestemt". 

5. Indberet din ubestemte observation. Se vejledningen her.

Under artsbestemmelse kan du se, at der ved de medlemmer, der kommenterer og hjælper med identifikation, står et antal svar og stjerner. 

Når man hjælper med identifikation via dialog, og artsnavnet går fra en ubestemt art til en bestemt art, optjener man ét accepteret svar i kategorien. Fortæller man fx at en ubestemt dagsommerfugl er en Aurora, optjener man et accepteret svar i kategorien "Dagsommerfugle" når artsnavnet efterfølgende rettes til Aurora.

Du kan ved alle kommentarer sætte musen over antallet af svar og se en forklaring:

Antallet af accepterede svar fra det nu lukkede forum på Danmarks Fugle og Natur er overført til Naturbasen og indgår i tallet.

Antallet af udfyldte stjerner indikerer hvor hjælpsom og kompetent en person er i kategorien. Når man har optjent mindst 300 accepterede svar er de helt udfyldte. Hvis du ser en kommentar, hvor der ved personen står et højt antal svar og udfyldte stjerner, kan du oftest regne med, at personen har en stor ekspertise inden for kategorien.

Hvis du synes ekstra godt om et svar, eksempelvis fordi det er grundigt og giver en god beskrivelse af artskendetegn, bør du give det en "synes godt om". Det tæller med i pointssystemet her og kan på sigt benyttes til at fremhæve de gode svar indenfor identifikationen af de enkelte arter.

Under Artsbestemmelse kan du se en top 25 over medlemmer der har hjulpet med artsbestemmelser. Der gives points i tre kategorier:

1. Antallet af "synes godt om" til de svar der er givet

2. Antallet af svar der er givet til fund der er artsbestemt

3. Antallet af identificerede fund man har hjulpet med at bestemme.

 

 

 

Observationer

I app'en findes der en lille manual. Du finder manualen ved at klikke på informations-ikonet på forsiden: 

Du kan få hjælp til indberetning af en observation ved at benytte vejledningen på indberetningssiden. 

Ligeledes findes der på samme side hjælp til upload af fotos. Denne vejledning får du ved at klikke på spørgsmåltegnet i feltet "Foto af observationen".    

Ja, det kan du! Der er to muligheder:

 

1. På indberetningssiden klikker du på "Værktøj" og vælger "Zoom til lokalitet".

2. Du klikker på sigtekornet på kortet og derved zoome til din nuværende position.

 

Du kan læse om dette og meget mere i vejledningen.

Når du er logget på, klikker du på dit navn i øverste menu og går ind på din profil. Her kan du finde alle dine observationer. Find den observation du ønsker at redigere, klik frem til siden der viser kortet hvor observationen er fundet og klik "Rediger observation".

Hvis observationen er kvalitetssikret, vil du kun kunne redigere i eventuelle billeder der er tilknyttet observationen. I så fald vil der på knappen stå "Rediger billeder".

Du kan sløre din observation ved at sætte en usikkerhed på dit fund på op til 500 m, når du indberetter via hjemmesiden. Observationen skal være gjort inden for det område du har valgt.

Hvis du fx har valgt en usikkerhed på 500 m, skal observationen være gjort inden for den røde cirkel:

Hvis du slet ikke vil offentliggøre dit fund, skal du ikke indtaste det i Naturbasen.

Individer indsamlet i naturen og efterfølgende klækket under kunstige forhold skal som alle andre fund indrapporteres i Naturbasen som fundet den dag de er indsamlet, i det pågældende livsstadie (fx larve) og med fundstedet som lokalitet.

Hvis du gerne vil vise billedet af det klækkede individ, skal du indtaste en ny observation, stadig med fundstedet som lokalitet, men med datoen for klækning, alderen efter klækning og aktiviteten ”kunstigt klækket”. Du må ikke bruge klækningsstedet som lokalitet, da dette giver forkerte geografiske data.

Eksempel: Hvis du indsamler en puppe af Sølvhåret Fritflue d 15. marts og klækker den til imago under kunstige forhold d. 14. april, skal imago indrapporteres som ”14 april, Sølvhåret Fritflue 1 imago kunstigt klækket”. Herefter kan du uploade billedet af imago til observationen.

Når du uploader billedet, kan du ændre fotografens navn med det samme:

 

Hvis du ønsker at ændre fotografnavnet på en eksisterende observation, åbner du observationen og klikker på "Rediger observation":

 

Herefter klikker du på billedet for redigering:

 

og kan ændre fotografnavnet:

 

1. Find observationen og klik på "Rediger observation". Hvis du lige har indberettet observationen og stadig står på Indberet-siden, så direkte til punkt 2.

 

2. Fin turen nederst på Indberet- eller redigeringssiden og klik på "Rediger tur":

 

3. Udfyld feltet "Observatør":

 

 

 

Fotos

Fotograferne har ophavsretten til deres billeder. Det betyder, at du skal kontakte den enkelte fotograf, hvis du vil benytte vedkommendes billeder. Det kan du gøre ved at skrive en kommentar til det billede du er interesseret i. Dette kræver at du har en medlemsprofil, hvilket du kan oprette gratis.

Alternativt kan du gå ind på fotografens medlemsprofil her på siden og finde eventuelle kontaktinformationer. Bemærk at nogle oplysninger kun kan ses, når du er logget på samt at langt fra alle fotografer har oplyst deres kontaktinformationer.

Bemærk også, at Naturbasen kan ikke give lov til brug af billederne, ligesom Naturbasen ikke må videregive e-mailadresser. Skriv derfor ikke til Naturbasen, hvis du ønsker at benytte billeder fra hjemmesiden.

 

Arter

Hvis der mangler en art på listen, eller hvis en art skal rettes, kan du skrive en e-mail til Naturbasens support. Du finder kontaktoplysningerne til supporten her.

Arterne er vurderet som 1) almindelige, 2) forekommende hist og her, 3) som relativt sjælden eller 4) sjælden. Disse betegnelser er et mål for hvor stor sandsynlighed man har for at møde arten i naturen på egnede lokaliteter og på den rette årstid. De relativt sjældne er markeret grønne, mens de sjældne er røde.

Informationen bygger primært på oplysninger om: 

1. artens geografiske udbredelse (findes den i hele landet eller blot i en landsdel)
2. antal set i forhold til teoretisk bærekapacitet
3. hyppighed på egnede lokaliteter og/eller i forhold til andre lign. arter nationalt

Oplysningen har ikke nødvendigvis nogen værdi i forvaltningsøjemed, da en almindeligt forekommende art sagtens kan være meget talrig og udbredt om vinteren, og meget fåtallig og lokalt forekomende som ynglende om sommeren.

Vær ligeledes opmærksom på, at en almindelig art godt kan være naturligt fåtallig, og at en sjælden art godt kan være lokalt talrig.

Arter der er defineret som sjældne er truffet én til flere gange i Danmark og ikke nødvendigvis i nyere tid.

Ikke alle arter er vurderet og nogle ændrer status med tiden. Hvis du mener en art har forkert eller manglende farvekode, kan du kontakte supporten.

Lokaliteter

Hvis der mangler en lokalitet / stednavn på listen, eller hvis en lokalitet /stednavn skal rettes, kan du skrive en e-mail til Naturbasens support. Du finder kontaktoplysningerne til supporten her.

Som observatør knytter man et stednavn (en lokalitet) til sin observation. Det er op til den enkelte observatør at vælge et stednavn som man mener er det rigtige. Der er i den forstand ingen forkerte valgmuligheder.
 
Ved indberetning forslår Naturbasen et stednavn. Dette stednavn er altid den lokalitet hvis centerkoordinat er nærmest dit fundsted. Du kan altidvælge en anden lokalitet hvis du ønsker det.
 
Lokaliteter i Naturbasen er officielle stednavne og kan ikke være adresser, vejnavne o.l.
 
Når en observation er tilknyttet en lokalitet betyder det, at arten er observeret på, i nærheden af eller i området omkring lokaliteten. Hvis lokaliteten fx er Mossø, er observationer tilknyttet denne lokalitet ikke kun gjort på vandfladen eller i vandet, men kan også være fra området omkring søen eller i nærheden af.
 
Lokaliteten benyttes kun til at gruppere observationerne til visning på hjemmesiden. De er ikke vigtige i forhold til observationernes stedfæstelse, hvor det er de præcise koordinater der benyttes.
 
Bemærk at det ofte er individuelt hvad man opfatter som et sted eller som en lokalitet og at der derfor er mange meninger om hvor grænserne for lokaliteterne går.
Diverse

Alle arter, artsgrupper mv. præsenteres med et coverfoto (se eksempel herunder).

Alle coverbilleder er udvalgt ud fra de karakterer, som Naturbasens medlemmer giver billederne i kategorierne "Præsentation" og "Fototeknik". Karaktererne udregnes en gang i døgnet, så dine bedømmelser i dag er med at bestemme hvilke coverfotos der vises i morgen.

Du kan se observationen bag et coverbillede, ved at klikke på fotografens navn i øverste højre hjørne af billedet. Bemærk at coverfotos på brugerprofilsiderne ikke har en tilknyttet observation.

 

Prøv først og fremmest at slette cookies og anden browserdata. Læs her hvordan

Hvis det ikke hjælper, kan det skyldes, at du har installeret programmer der blokerer for Naturbasens indhold. Det er programmer som addblocker, ublock, noscript o.l. Især på Mozilla Firefox kan der være problemer, hvilket du kan læse om her. Løs problemet ved at slå programmerne fra, eller benyt en anden browser uden forstyrrende add-ons.

Roadmap

Det vi lige nu kan løfte sløret for er:

  • Nye gallerier, bla. bedste billeder, mest sete mv.
  • Forbedret søgefunktion i topmenuen, så man kan få vist et galleri med de arter, hvor en bestemt tekststreng indgår i artsnavnet
  • Flere funktioner under Artsbestemmelse, bl.a. visning af egne arter indsendt til bestemmelse
  • Nyt søgekort, hvor man kan søge observationer ved at indtegne et polygon på et kort
  • Funktion til at forslå nyt artsnavn til observationer
  • Oprettelse af grupper til afløsning af det gamle forum.
  • Mulighed for at få notifikationer fra tråde uden at være aktiv deltager.
  • Nyt automatiseret valideringssystem

 

Vi fortsætter selvfølgelig også med at flytte de sidste ting fra Fugleognatur.dk til Naturbasen.dk. Der vil være en overgangsperiode hvor nogle funktioner og visninger vil mangle, men langt de flest ting fra fugleognatur.dk vil løbende blive implementeret her på siden.

Forum

De senest indberettede arter i Naturbasen: