Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Pedersen
    Foto: Jan Pedersen
  • Fotograf: Haldor Halkjær
    Foto: Haldor Halkjær
  • Fotograf: Ejvind Frausing
    Foto: Ejvind Frausing

Atlas

: Lille Kålsommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefanget er på 39-52 mm. 1. generations han er helt hvid, bortset fra en sort plet øverst på bagvingerne, en sort forvingespids, samt både en tydelig og en udtværet plet på forvingerne. Hunnen af 2. generation ser ud som hannen, men dén plet på forvingen, der hos hannen er utydelig, er hos hunnen klart fremstående.
Lille Kålsommerfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Rasmussen

Forveksling

: Lille Kålsommerfugl kan forveksles med Stor Kålsommerfugl, men denne er betydeligt større. Grønåret Kålsommerfugl og Grønbroget Kålsommerfugl ligner, men deres vingeundersider er - som navnene antyder - henholdsvis grønåret og grønbroget.

Udbredelse

: Lille Kålsommerfugl optræder som en almindelig og talrig art overalt i Danmark.
Lille Kålsommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden ligger i 2 generationer i april-oktober, larven kan findes i juni-juli og igen i september-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Kålsommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Lille Kålsommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Kålsommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Lille Kålsommerfugl er et mindst ligeså kendt skadedyr på kål i både haver og usprøjtede marker, som Stor Kålsommerfugl. Lille Kålsommerfugl er dog oftest noget hyppigere. Lille Kålsommerfugl er grundet sin hyppighed et vigtigt fødeelement for mange prædatorer.

Æggene lægges i haver på forskellige arter af kål, i naturen mest på arter af korsblomstrende.

Levested

: Lille Kålsommerfugl kan optræde på langt de fleste forskellige slags levesteder. Da den tilmed også flyver en del omkring, behøver foderplanterne ikke engang være tilstedeværende på lokaliteten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: