Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Louise Widenborg
    Foto: Louise Widenborg
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Emilie Radoor
    Foto: Emilie Radoor

Kendetegn

: Vingefang: 35-40 mm. Vingerne skinnende og hvidlige med en rustrød plet omkring hovedet og på den nedre kant af hver vinge, samt flere spredte og en række lysere grå pletter på vingerne. www.fugleognatur.dk/gallery...

Sylvata, som betyder "flyver i skov", er ganske rigtigt et skovdyr. Da den især er knyttet til elm, blev den tidligere kaldt Elmemåler, og er utvivlsomt ved at blive mindre almindelig på grund af elmesygen.

Sidder om dagen gerne på bark eller på planter i skovbunden (gerne på blade af Almindelig bingelurt), hvor vingemønsteret får den til at ligne en fugleklat og formodentlig medvirker til at beskytte den. Den flyver om natten, men jages også let ud om dagen.

Elmemåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Nicolai Poulsen

Forveksling

: Flere andre målerarter kan ligne overfladisk på den lyse grundfarve med halskrave og vingepletter og bånd i brune, grå og sorte farvetoner, men ingen har samme fugleklat-mønster.

Udbredelse

: Arten er almindelig i hele landet. Lokalt kan den optræde talrigt, især på Øerne.

Udbredelsen i øvrigt går fra Japan gennem Kina, det vestlige Sibirien og Rusland til det vestlige Europa og fra det sydlige Mellemskandinavien til Alperne.

Elmemåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra først i juni til sidst i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Elmemåler baseret på Naturbasens observationer:
Elmemåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Elmemåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er 32 mm lang, gulhvid med sorte og gule længdestreger. Hovedet sort. Lever fra juli til oktober på især elm, men skal også kunne findes på andre løvtræ-arter. Overvintringen sker som puppe.

Levested

: Skove, skovbryn og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere v/P.Skou (Danmarks Dyreliv, bind 2), København og Svendborg 1984.

Danmarks insekter v/P.F.Møller, Politiken 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: