Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Snerling
    Foto: Ole Snerling
  • Fotograf: Jan Lyngby
    Foto: Jan Lyngby
  • Fotograf: Fredrik  Busk
    Foto: Fredrik Busk

Svær at bestemme!

Meget svær at kende fra Femplettet Køllesværmer (Zygaena lonicerae).

Kendetegn

: Engkøllesværmer har et vingefang på 28-33 mm. Forvingerne er metallisk sortblå med 5 røde pletter. Disse pletter plejer at minde lidt om malingpletter, uden symmetri og udtværede. Midtpletterne er oftest sammensmeltet med hinanden og/eller de andre pletter. Undervingerne er røde, og vises tit frem under fouragering.
Engkøllesværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Snerling

Variation

: Pletterne kan være sammensmeltede på mange forskellige måder; med forpletterne, bagpletten, hinanden, m.m. Pletterne er dog ikke altid sammensmeltede, hvilket kan gøre dem svære at skelne fra de andre Zygaenidae.

Forveksling

: Kan forveksles med Lille Køllesværmer og Femplettet Køllesværmer.

Engkøllesværmer kan findes i enge og moser, hvor Lille og Femplettet normalt ikke ses. Størrelsen er et svært kendetegn, da størrelsen nemt overlapper med Lille og Femplettet. Pletterne på Engkøllesværmer er ofte sammensmeltede, og selvom det ikke altid er tilfældet, er pletterne altid meget asymmetriske og diffuse, hvilket pletterne hos Lille- og Femplettet Køllesværmer ikke er.

Lille Køllesværmer er den mindste af de 3 og kan kendes på de transparente vinger med sort kant.

Femplettet Køllesværmer er den største og er som Engkøllesværmer metallisk sortblå. Men har aldrig sammensmeltede pletter, og pletterne plejer at være mere symmetriske end Engkøllesværmers.

Udbredelse

: I Danmark er Engkøllesværmer kun kendt fra Jylland, hvor de lever i meget spredte bestande. De fleste bestande ligger dog langs Vestkysten, omkring Billund og Vejen kommune, ved Addit Hede omegnen, i nordvestlige del af Midtjylland og ved Mols Bjerge.
Engkøllesværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra juni og ind i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Engkøllesværmer baseret på Naturbasens observationer:
Engkøllesværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Engkøllesværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Engkøllesværmer er dagaktiv og en ivrig blomsterbesøger, som tit ses på Kær-Tidsel, hvor de kan finde på at viser deres røde undervinger frem. Flugten er lodret og meget ubalanceret som hos de andre medlemmer af Zygaena slægten.

Levested

: Fugtige områder, som f.eks. enge med mange Kærtidsel og Blåhat.

De senest indberettede arter i Naturbasen: