Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Karen  Clausen
    Foto: Karen Clausen
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson

Kendetegn

: Vingefang 35-40 mm. Undertiden træffes små eksemplarer på omkring 30 mm i vingefang. Grundfarven er mørkegrå, rødfarvet eller gullig med brunligt skær. Bagvingen med sortbrune mellemlinier. Forvingen med en større, bagvingen med en mindre, sort midtplet. Forvingens midtplet forsvinder dog ofte i midtskyggen. Ydre mellemlinie knækker nær kanten og forløber skråt til bagranden. Samtidig er mellemlinien stærkt takket. Hannens følehorn stærkt fjerdannede. Flyver om natten.
Frugttræ-Barkmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gerner Jensen

Forveksling

: Peribatodes secundaria ligner, men kan dog kendes på, at forvingens ydre mellemlinie slutter mere vinkelret på randen, på den mere brune farve og den lidt mere skarpe tegning

Udbredelse

: Danmark ligger på artens nordgrænse. Arten forekommer ret udbredt på øerne. I Jylland optrådte den først fra 1950erne. Nu er den kendt fra hele landet. Kun i det vestlige og nordlige Jylland er den ikke almindelig.

Udbredelse i øvrigt fra Centralasien til Rusland, Nordafrika og Vesteuropa op til Sydskandinavien.

Frugttræ-Barkmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er i juli og begyndelsen af august.

Tidsmæssig fordeling

af Frugttræ-Barkmåler baseret på Naturbasens observationer:
Frugttræ-Barkmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Frugttræ-Barkmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er rødbrun, lever fra august overvintrende til juni på forskellige træer og buske, bl.a. liguster, slåen og tjørn samt på frugttræer. Forpupningen sker i jorden.

Levested

: I skovbryn, krat, markhegn og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/Peder Skou, København og Svendborg, 1984.

Vesteuropas insekter, v/M.Chinery, Gads Forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: