Violet Ildfugl

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Violet Ildfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Hannen: Grundfarven er lilla-violet. På forvingeoversiden er der små, spredte mørke pletter, medens bagvingeoversiden er helt igennem violet-lilla.

Hunnen ser ud som hannen, men har en brun grundfarve, og et bredt, orange bagvingesøm. Forvingeundersiden er for begge køn gullig med sorte pletter; bagvingeundersiden grålig med sorte pletter og en orange streg langs sømmet.

Forveksling

: Hannen minder ikke om nogen anden sommerfugl, der er fundet i Danmark, medens hunnen minder en del om hannen af slægtningen Sort Ildfugl, L. tityrus. Tityrus og alciphron kan artsadskilles ved tilstedeværelsen af næsten dobbelt så mange pletter hos tityrus.

Udbredelse

: I Danmark er alciphron fundet 2 gange. Den 24. juni 1939 fangede Forum-Petersen en han på Bøtø-diget (Falster). Dagen efter fangede han en hun på det samme sted.
Violet Ildfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago i juni-august, larven fra september til juni.

Tidsmæssig fordeling

af Violet Ildfugl baseret på Naturbasens observationer:
Violet Ildfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Violet Ildfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Alciphron tilbringer en stor del af dagen med at sole sig med halv udslåede vinger i vegetationen, på den bare jord, eller på sten. Hannerne er ikke specielt territoriale, men opretter alligevel revirer, der gennempatruljeres efter uparrede hunner.

Larven lever overvintrende på Rødknæ og Almindelig Syre.

Levested

: Alciphron er meget sjælden i Danmark, kun set i to eksemplarer for over 70 år siden i Danmark, derfor skal man nok ikke regne med gevinst, hvis man drager ud for at lede efter den. Dog kunne den godt findes som overblæst trækdyr fra fx Polen. I Danmark ville den så kunne findes på varme og tørre områder i den sydøstlige del af landet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

De senest indberettede arter i Naturbasen: