Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik
  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik
  • Fotograf: Kim Vognsen
    Foto: Kim Vognsen

Kendetegn

: Vingefang 31-36 mm. Forvingen i forskellige grålige og gråbrune nuancer. Mellemlinjerne dobbelte og med noget lysere udfyldning imellem. Ringmærket lysere og myremærket mørkere. Bølgelinjen har et tydeligt W udad og indad svage, lyst brunlige pilpletter. Bagvingen hvidgrå med brunlig bestøvning på ribberne og et bredt brungråt bånd langs sømmen. I dette bånd er der helt ude ved frynserne og nær hjørnet en lille hvidgrå prik.
Bedeugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Petersen

Variation

: Se ovenfor.

Forveksling

: Arten bør ikke kunne forveksles med andre arter i Nordeuropa.

Udbredelse

: Udbredt og almindelig i hele landet.
Bedeugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra begyndelsen af maj til starten af juli og igen fra midt juli til begyndelsen af september.

Tidsmæssig fordeling

af Bedeugle baseret på Naturbasens observationer:
Bedeugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bedeugle - månedlig fordeling

Biologi

: To generationer. Larven er nataktiv og lever fra juni til oktober på især Mælde (Atriplex) og Gåsefod (Chenopodium). Overvintringen foregår som puppe i en kokon i jorden. Imago kommer til lys og sjældnere til sukker.

Levested

: Findes i det åbne land, især på dyrkede arealer. I Finland ses arten typisk på tørre heder og sandede steder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou; Norden Ugler

De senest indberettede arter i Naturbasen: