Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Inge Linden
    Foto: Inge Linden
  • Fotograf: Kim Søvæld
    Foto: Kim Søvæld
  • Fotograf: Niels Erik Simonsen
    Foto: Niels Erik Simonsen

Atlas

: Stor Bredpande overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefanget er på 26-35 mm. Vingeoversidernes grundfarve er okkergul-brun, hvor undersiden er gul-flødefarvet. Begge vingesider er spættet af pletter, i oversidens tilfælde ret markante, i undersidens meget udtværede. Desuden har hannen en mørk, aflang plet midt på forvingeoversiden. Følehornenes spids har et knæk yderst.
Stor Bredpande
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tine Pihlsbech

Forveksling

: Stor Bredpande kan forveksles med Kommabredpande, men denne har helt lyse og meget markante hvide pletter på vingeundersiderne. Dertil har hannen af denne en tydelig sølvfarvet duftskælplet midt i den sorte plet på forvingeoversiden, hvilket ikke optræder hos hannen af Stor Bredpande. Skråstregbredpande og Stregbredpande har ikke et knæk yderst på følehornene.

Udbredelse

: Hele Danmark, undtagen Bornholm og en række mindre øer.
Stor Bredpande - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er maj-august, mens larven kan findes overvintrende fra september til april.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Bredpande baseret på Naturbasens observationer:
Stor Bredpande - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Bredpande - månedlig fordeling

Biologi

: Stor Bredpande søger ivrigt til blomster som tidsler, Knopurt og Kællingetand. Hannen er ret så territorial; den angriber både andre hanner af samme art, andre sommerfuglearter og helt andre insekter.

Ægget lægges på diverse græsarter. Larven konstruerer et skjul den kan gemme sig i om dagen, ved at spinde kanterne af et græsblad sammen, så der dannes et rør. Den forlader kun sit skjul for at æde om natten.

Levested

: Stor Bredpande forekommer overalt på steder med højt græs og rigelige mængder af foderplanter for den voksne sommerfugl.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: