Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Leif Knudsen
    Foto: Leif Knudsen
  • Fotograf: jakob futtrup
    Foto: jakob futtrup

Kendetegn

: Vingefang: 27-31 mm. Grundfarven lædergul med brun bestøvning. En brunrød (purpur- eller rabarberfarvet) tværstribe af varierende tykkelse skråt over begge vinger, og nær sømmen en fin, bugtet tværlinie. På bagvingen et fremspringende hjørne.

Flyver om natten, men jages let op om dagen.

Gul Syremåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Svend Erik Mikkelsen

Forveksling

: Flere af de gulbrune målere, f.eks. Lædermåler (Rhodostropha vibicaria) denne har dog tre bugtede linjer hen over forvingerne. Den er især udbredt langs den jyske vestkyst, hvor den optræder i en rød form med brede vingebånd.

Udbredelse

: Den var ret sjælden indtil omkring 1930, men har siden bredt sig over hele landet.

Udbredelse i øvrigt fra Japan og det østlige Sibirien, gennem Kina og Lilleasien til det vestligste Europa og fra Mellemskandinavien til Sydeuropa og Nordafrika.

Gul Syremåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden finder sted i to generationer fra medio maj til medio september, sjældnere også ind i oktober. Overgangen fra 1. til 2. generation ligger omkring midten af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Syremåler baseret på Naturbasens observationer:
Gul Syremåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Syremåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er 26 mm lang, gråbrun, med lys rygstribe og fire mørke rygpletter. Den er karakteristisk ved at være bredest omkring 4. led. Den lever fra juni til oktober på pileurt, syre og skræppe. Forpupningen sker i et fint spind mellem blade, bl.a. på foderplanten. Arten skal kunne overvintre som både larve og puppe.

Levested

: De fleste udyrkede åbne steder, enge, grøftekanter, hegn og skovbryn, især på lidt fugtige steder. Kan også findes i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Danmarks insekter, v/P.F.Møller, Politikens forlag, 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: