Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Holmkvist
    Foto: Jens Holmkvist
  • Fotograf: Jens Holmkvist
    Foto: Jens Holmkvist
  • Fotograf: Jens Holmkvist
    Foto: Jens Holmkvist

Kendetegn

: Vingefang: 38-44 mm. Forvingens grundfarve er brunlig, med sorte pletter omkring ring- og nyremærket, samt i rodfeltet. Nær spidsen af forvingen er der ligeledes en sort plet. Bagvingen er mørkebrun og ensfarvet.
Sortplettet Skovugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jeppe Lyngsø

Variation

: Arten kan variere i grundfarven fra lysere til mørkere brun.

Forveksling

: X. triangulum adskilles fra X. c-nigrum ved at ringmærket på X. triangulum ikke er trekantet. Desuden er X. triangulum større end X. c-nigrum.

Udbredelse

: Arten er udbredt i hele Danmark, hvor den forekommer fåtalligt.
Sortplettet Skovugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses fra slutningen af juni til slutningen af august. Hvor den kan lokkes til både lys og sukkerlokning.

Tidsmæssig fordeling

af Sortplettet Skovugle baseret på Naturbasens observationer:
Sortplettet Skovugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortplettet Skovugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever overvintrende fra august til maj på foderplanterne: Brombær, Hindbær, Skræppe og Kodriver. Efter overvintringen sker forpupningen i jorden.

Levested

: Løvskove, krat og haver hvor foderplanterne forekommer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skou, Peder, 1991, Nordens ugler, Apollo books.

Waring, P og Townsend, Ma, 2013, field guide to the Moths of Great Britain and Ireland, British Wildlife Publishing Ltd.

www.lepiforum.de/lepiwiki.pl...

De senest indberettede arter i Naturbasen: