Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ingolf Petersen
    Foto: Ingolf Petersen
  • Fotograf: Jørgen Hugo Jensen
    Foto: Jørgen Hugo Jensen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Svær at bestemme!

Foranderlig Blåfugl (P. idas) kan være meget svær at skelne fra Argus-Blåfugl (P. argus).

Atlas

: Foranderlig Blåfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 20-30 mm. Hannens overside: himmelblå med smal, sort, skarp kant. Hannens underside: Lys grå med blåkernede øjepletter. Hunnens overside: brunlig med blåt felt ved roden og små orange måner. Hunnens underside: som hannens, men mørkere.
Foranderlig Blåfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Variation

: Varierer ikke meget. Hannens sorte søm kan variere lidt i bredde, og det samme kan nuancen af den himmelblå farve. Udbredelsen af den blå farve på oversiden varierer.

Forveksling

: Arten kan forveksles med de fleste af de mindre blåfugle, men især Argusblåfugl minder meget om Foranderlig blåfugl. Hannen kan som regel kendes på, at Foranderlig blåfugl har smalle, skarpttegnede kanter på oversiden mod Argusblåfuglens brede kanter. Hunnen af Foranderlig blåfugl har som regel udbredt blå bestøvning på oversiden, hvor dette kun meget sjældent er tilfældet hos Argusblåfugl.

Også Bølle-blåfugl er en forvekslings mulighed, men hos denne har hannen en mere violet grundfarve, og begge køn har et tydeligt øje i den yderste pletrække på bagvinge-undersiden.

Udbredelse

: Udbredt i Jylland på nær den sydøstlige del, samt på Læsø, Samsø, Bornholm og nordkysten af Sjælland, Ulvshale på Møn, samt Holmegårds Mose og Feddet. I øjeblikket findes ikke andre kendte lokaliteter i Danmark. I tilbagegang.
Foranderlig Blåfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Midt juni til midt august.

Tidsmæssig fordeling

af Foranderlig Blåfugl baseret på Naturbasens observationer:
Foranderlig Blåfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Foranderlig Blåfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i Danmark fortrinsvis på Hedelyng, Almindelig kællingetand og andre ærteblomstrende.

Levested

: Heder, klitter og tørre overdrev med kort vegetation og varme mikroforhold.

De senest indberettede arter i Naturbasen: