Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Atlas

: Buskrandøje overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 30-38 mm. Vingeoversiderne er rav-orange med mørke søm, og en tydelig "dobbelt-pupillet" øjeplet ved forvingespidsen. Hannerne har desuden et tydeligt, mørkt duftskæls-område midt på forvingerne. Forvingeundersiden ser næsten ud som forvingeoversiden, men der er her et gråbrunt vingesøm i stedet for et mørkt. Bagvingeundersiden er farvet i en del lysebrune og flødefarvede nuancer, med ujævnt tegnede lyse bånd, og små spredte hvide pletter.
Buskrandøje
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Forveksling

: Kan forveksles med små eksemplarer af Græsrandøje (Maniola jurtina), men Buskrandøjet er mere orange i grundfarven, har en hvid "dobbelt-pupil" i hver øjeplet (hvor Græsrandøjet kun har én), og har markante, sorte vingesøm på begge vingepars oversider og på forvingeundersiden.

Udbredelse

: Det eneste fund af Buskrandøjet i Danmark er en indsamlet han, opbevaret på Statens Naturhistoriske Museum, København. Den er indsamlet af Edgar Christian Fencker på Skjoldnæsholm (Skjoldenæsholm) ved Ringsted omkring 1870. Vincens Strøm anfører dog i sin bog Danmarks større Sommerfugle fra 1891, at Rasmus William Traugott Schlick skulle være finderen af denne (i Danmark) legendariske art. Da arten menes at have uddøet fra sin sidste lokalitet i Slesvig-Holsten, er Buskrandøjets nærmeste bestande (fra Danmark) nu i Sydengland og nogle hundrede kilometer sydpå i Tyskland.
Buskrandøje - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago i juli-august. Larven er fremme i næsten et helt år fra august til juli.

Tidsmæssig fordeling

af Buskrandøje baseret på Naturbasens observationer:
Buskrandøje - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Buskrandøje - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er en ivrig blomsterbesøger, der søger nektar på et utal af blomsterplanter. Den findes altid i nærheden af buske eller småtræer, hvorpå den - på blade - ofte kan ses sole sig med udfoldede vinger.

Æggene lægges ret tilfældigt, både på larvens foderplanterne (et utal af forskellige græsser) og på de nærmeste omgivelser, som andre planter, nedfaldne grene, sten osv. Som med Græsrandøjet og Engrandøjet, smider hunnerne også ofte bare æggene tilfældigt på jorden under flugten.

Levested

: Buskrandøje holder til i små, åbne, blomsterrige pletter i eller ved busk- og træbevoksninger som levende hegn, smålunde, og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Klaus Hermansen: Dagsommerfugle i Danmark, 2010.

De senest indberettede arter i Naturbasen: