Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Swayne Storgaard
    Foto: Morten Swayne Storgaard
  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm
  • Fotograf: gorm  jensen
    Foto: gorm jensen

Kendetegn

: Vingefang: 37-45 mm. Varierer noget i farven. Vingerne er grå eller brungrå med mørkere grå bestøvning. Mellemlinierne og evt. en linie i sømfeltet på forvingen samt en tværlinie på bagvingen er sortagtige. Midtplet på for- og bagvinge stregformet og sort. Forvingens mellemlinier er ret ofte rustbrunt skyggede. Bølgelinien lysegrå, men kan næsten mangle helt.

Repandata betyder "laver en bue" - hvilket hentyder til den meget urolige ydre mellemlinje, som slår et skarpt sving, en bue, udad mod sømmen tæt på forvingekanten. Også bagvingens sømlinie slår en skarp bue udad.

Den voksne måler tilbringer dagen i hvile med udbredte vinger, ofte på barken af et træ, hvor den med sine camouflagefarver kan være svær at få øje på.

Flyver om natten. Men findes også tit som larve.

Almindelig Barkmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Variation

: Undertiden træffes en form, hvor mellemfelt og ydre sømfelt er mørkt brune, mens rodfelt og indre sømfelt er hvidgrå.

Forveksling

: Flere arter af barkmålere fra flere slægter ligner meget i form, mønster og farve.

Stor barkmåler (Boarmia roboraria) er væsentligt større (vingefang 42-60 mm). Den flyver tidligere (juni-juli) og især i egeskove, hvor larven lever af egebladene.

Almindelig birkemåler (Biston betularia), med et vingefang på 32-55 mm, findes i en hvid, brunspættet form og en brunsort form.

Udbredelse

: Formentlig den almindeligste af de større barkmålere i DK.

Udbredt i øvrigt fra Kaukasus gennem Rusland til det vestligste Europa og fra Nordskandinavien til Middelhavet.

Almindelig Barkmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid fra ultimo juni til primo august.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Barkmåler baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Barkmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Barkmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra august overvintrende til maj eller begyndelsen af juni på næsten alt, både løvtræer, nåletræer, buske og lave planter, f.eks. slåen, skovfyr, hedelyng, blåbær. Forpupningen finder sted i jorden.

Levested

: Kan træffes næsten overalt, både i skove, i haver og i det åbne land.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Danmarks insekter, v/P.F.Møller, Politikens forlag.1999.

Danmarks Sommerfugle, v/M.Top-Jensen og M.Fibiger, Østermarie, 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: