Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling
  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik

Kendetegn

: Vingefang 28-34 mm. Forvingens grundfarve lyst rødlig-grå til brunlig-grå. Mellemlinierne er på de fleste eksemplarer opløst i en række på er sorte prikker på ribberne. Ringmærket lille og ikke særlig tydeligt; nyremærket med mørkt grå udfyldning. Bagvingen ret mørk grå.
Lille Forårsugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Liselotte Folling

Variation

: Grundfarve kan farve en smule. Se kendetegn.

Forveksling

: O. cruda bør i Nordeuropa ikke kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Fra Irak, Armenien og Tyrkiet til det vestligste Europa, og fra det sydlige Fennoskandinavien til Middelhavet inkl. Marokko og Tunesien. Arten er kendt fra alle europæiske lande bortset fra Island og Albanien.

Danmark: Arten er udbredt og almindelig i det meste af landet i det vestlige Jylland dog mindreal- mindelig. O cruda optræder ofte talrigt.

Norge: Almindelig langs kysten fra området om- kring Oslofjorden til Stavanger i Ydre Rogaland. Arten er herudover fundet i Indre Aust-Agder.

Sverige: Arten er almindelig op til Dalsalven og det sydlige Dalarna; længere mod nord sjælden og oftest tilfældig.

Finland: Først fundet på Åland i 1950, og siden 1960erne lokalt almindelig her. I 1953 blev arten første gang fundetiUusimaa ved Bromarv og i 1958 i varsinais-Suomi ved Sagu, men først i 1980erne har cruda forekommet fast i denne provins, ved Pargas. I 1950erne havde arteninogle få år en fast fore komst ved Helsingfors i Uusimaa, og der er senere gjort enkeltfund ved Ekenas og Sibbo i 1989 og ved Raumo i Satakunta i 1986.

Lille Forårsugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primo april til medio maj

Tidsmæssig fordeling

af Lille Forårsugle baseret på Naturbasens observationer:
Lille Forårsugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Forårsugle - månedlig fordeling

Biologi

: Overvintringen finder sted som puppe i en kokon i jorden. Imago kommer til pilerakler og lys.

Levested

: På de fleste steder med løvtræer og buske.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou; Danmarks dyreliv bind 5, Nordens Ugler. Apollo Books.

De senest indberettede arter i Naturbasen: