Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen

Atlas

: Sort Ildfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 27-31 mm (han). Vingefang: 25-29 mm (hun)

Hannens overside metalskinnende sortbrun med tydelige helt sorte pletter. Hunnens overside har orange bestøvning langs søm og i midten af vingen. Undersiden er hvidgrå med sorte pletter og orange søm. Hunnens forvingemidte er orange bestøvet både på over og underside.

Sort Ildfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Henning Nielsen

Variation

: Nogen variation i størrelse og "spidsvingethed".

Forveksling

: Kan forveksles med Lille Ildfugl, men kendes fra denne på undersiden. I flugten ligner Lille ildfugl og Sort ildfugl hinanden. Sort ildfugl fremtræder i flugten mere skinnende og mørk.

Udbredelse

: Sort Ildfugl er fundet spredt på meget få lokaliteter i hele Jylland, primært i 80erne og 90erne, hvilket må skyldes træk. I 1969 er den fundet i Vasemose på Als. På Midtsjælland havde den endnu i slutningen af 50erne en god bestand i Bromme Plantage ved Sorø, endnu tidligere i Allindelille Fredsskov ved Ringsted. I Nordsjælland havde Sort Ildfugl bestande i Asserbo ved Frederiksværk og ved Helsinge. På Møn er den truffet én gang, i 1987 i Jydelejet. På Fyn havde Sort Ildfugl sine bedste danske bestande. Den er fundet mange steder på Midt- og Sydfyn, men højborgen var Svanninge Bakker ved Faaborg, hvorfra den uddøde i 1987, grundet for hård græsning. På Bøtø (Falster) har den tilsyneladende altid været. Siden 1986 da den sidste bestand forsvandt fra Svanninge Bakker, betragtede man arten som uddød i Danmark. Den blev dog næsten årligt fundet i Jylland og på Bøtø. Da man i 1997 opdagede en bestand i Hannenov Skov på Falster, betragtede man det som et resultat af en genindvandring. Spørgsmålet er så, om det nu også passer, da den er truffet regelmæssigt på Falster siden 50erne. Formentlig har den på intet tidspunkt været uddød i Danmark, men har blot været fåtallig, og har kun været at finde på Falster. Det forklarer også de mange fund fra Bøtø-diget. I dag er den forsvundet fra lokaliteten i Hannenov Skov, men findes på det meste af Bøtø, hvor den har kraftige og sunde bestande.
Sort Ildfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid i maj-juni og igen i slutningen af juli til begyndelsen af august.

Sommerfuglen er talrigest i 2. generation.

Tidsmæssig fordeling

af Sort Ildfugl baseret på Naturbasens observationer:
Sort Ildfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Ildfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Sommerfuglen har to generationer i Danmark. Ægget lægges på Syre og Rødknæ og larven fra 2. generation overvintrer.

Levested

: Sort Ildfugl flyver mellem blomster og halvhøjt åbent græs på sandjord. Usprøjtede og ugødede ruderater i det sydligste Danmark er gode steder at eftersøge arten. For tiden er Sort Ildfugl kun fundet på Bøtø på Falster. Nogle af lokaliteterne ved Gedesby er karakteristiske ved at have høj grundvandsstand og bærer præg af at være både fugtige og tørre.

De senest indberettede arter i Naturbasen: