Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik

Kendetegn

: Vingefang: 22-24 mm. Forvingerne er spidse, bengule og har en kraftig skrå streg helt ud til vingespidsen. Stregen er rød eller brunlig. Bagvingerne er helt hvide.
Vestalinden
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Carlsen

Variation

: Arten varierer kun lidt og da kun med hensyn til skråstregens farve.

Forveksling

: Dens spinkle og eksotiske udseende kan ikke forveksles med andre arter i Danmark.

Udbredelse

: Arten blev først fundet i Danmark i 1961 nær Næstved. Lige siden er arten fundet enkeltvis næsten hvert år. Særligt gode træk-år var 1981 (10 stk.), 1982 (12 stk.), 1983 (95 stk.), 1984 (21 stk.), 1985 (33 stk.) og 1987 (44 stk.). Fundene sker ofte ved kysten, men det kan blot skyldes, at mange samlere er aktive på disse lokaliteter om efteråret.
Vestalinden - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark ken den findes på lyslokning fra midten af august til midten af oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Vestalinden baseret på Naturbasens observationer:
Vestalinden - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vestalinden - månedlig fordeling

Biologi

: I Sydeuropa lever larven på Vej-pileurt (Polygonum aviculare). Her flyver den voksne måler i 3-4 generationer lige fra marts til oktober.

Levested

: Da den kun findes i Danmark som en tilfældig migrant, kan en god lokalitet ikke angives. De fleste fund gøres dog i det sydlige Danmark, især på øerne og langs den jyske vestkyst. Den kommer hovedsagelig til Danmark i perioder med sydvestenvind.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere. Peder Skou. 1984.

Danske Natsommerfugle. Michael Fibiger & Poul Svendsen. 1981

Colour Identification Guide to Moths of the British Isles. Bernard Skinner. 1984

Fundlister, Entomologisk Forening.

De senest indberettede arter i Naturbasen: