Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Thommesen
    Foto: Klaus Thommesen
  • Fotograf: Klaus Thommesen
    Foto: Klaus Thommesen
  • Fotograf: Olav Pedersen
    Foto: Olav Pedersen

 Figur

Kendetegn

: Glassværmerfamilien har 15 arter i Danmark. De ligner alle bier eller hvepse med deres gennemsigtige vinger og tværstribede kroppe. Glassværmerne flyver kun om dagen, selvom de systematisk er placeret under natsværmere.

Paranthrene tabaniformis er en mellemstor glassværmer, med et vingefang på 27-32 mm. Den kendes på at forvingerne er dækket med skæl og dermed ikke er gennemsigtige som andre arter. Desuden har S. tabaniformis 3 gule tværstriber på den sorte bagkrop.

Sort Glassværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Forveksling

: Arten kan ikke forveksles med andre glassværmere, på grund af sine uigennemsigtige forvinger.

Udbredelse

: P. tabaniformis er kun fundet i 4 af de danske distrikter, Sønderjylland, Østjylland, Nordøstjylland og Bornholm. Den er især kendt fra de sønderjydske krat og egnen omkring Sæby i Nordjylland. Nye fund med feromoner i Hvidding Krat (ved Viborg) antyder dog at arten måske kan findes mange andre steder i Danmark.
Sort Glassværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Panathrene tabaniformis er en af de seneste glassværmere. Den voksne sommerfugl flyver fra midten af juli og i hele august måned. I det meget tidlige år, 2007, blev der dog fanget 1 stk. tabaniformis allerede 7 juni. Måske skal man holde øje med arten noget tidligere på året.

Der findes en feromonprop til netop denne art (kaldet ’TAB’). Den voksne sommerfugl flyver sent på dagen, fra ca. kl. 14 – 18. På solrige dage kan den også forsætte med at flyve til langt ud på aftenen.

Tidsmæssig fordeling

af Sort Glassværmer baseret på Naturbasens observationer:
Sort Glassværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Glassværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er 2-årig og lever helst i bævreasp eller skud af fældede popler. Små larver overvintrer tit det første år i gallerne af poppelbuk, men til 2. overvintring laver de deres egne knuder i grene og tynde stammer.

Levested

: Arten findes især i de gamle jyske egekrat, hvor der også er rigelig bevoksning af bævreasp.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De Danske Spindere. Skat Hoffmeyer, 1960.

The Sesiidae of Fennoscandia and Denmark. M. Fibiger & N.P. Kristensen, 1974.

De senest indberettede arter i Naturbasen: