Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Kendetegn

: Vingefanget er omkring 35 mm. Arten er den almindeligste af alle græsuglerne. Grundfarven kan variere fra strågul til teglrød. Bagvingerne er næsten hvide (kan være grålige hos hunnen). Farven brydes kun af det lidt lysere ribbenet. Ofte vil man kunne se to bittesmå sorte pletter på ydre mellemlinies plads og måske en plet på nyremærkets plads.

Arten er aften- og nataktiv. I skumringen ses den tit i stort tal på blomster.

Halmugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: I rørskove forekommer en lang række lysebrune og gullige arter, der minder om Halmugle. Disse kan den sandsynligvis forveksles med, ligesom eksempelvis Kommaugle (Leucania comma), og f.eks. også Marehalmugle.

Udbredelse

: Arten optræder almindeligt over hele landet.
Halmugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden ligger i juni-juli og ofte igen i september i en 2. generation.

Tidsmæssig fordeling

af Halmugle baseret på Naturbasens observationer:
Halmugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Halmugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever især på græs. Den er normalt lysebrun med hvidlige rygstriber og en mærkere sidestribe. Den overvintrer som halvvoksen og forpupper sig i maj.

Levested

: Arten er især talrig på fugtige enge, men er desuden vidt udbredt og almindelig i det åbne land overalt i Danmark - bare der er græs. Den optræder ofte sammen med Leucania comma (se ovenfor), der kan være lige så talrig som Halmugle.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vesteuropas insekter, v/M.Chinery. Gads forlag 1998.

Danske sommerfugle, v/M.Stoltze, Gyldendal 2003.

M.Top-Jensen og M.Fibiger: Danmarks Sommerfugle. Østermarie 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: