Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert
  • Fotograf: Harald Dühmert
    Foto: Harald Dühmert
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Kendetegn

: Vingefang 32-36 mm. Forvingens inderste halvdel mørkt brun med sortagtig tegning, yderste halvdel grå med brunlig bølgelinje. Bagvingen brungrå, mørkest ud mod sømmen.
Penselugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Harald Dühmert

Variation

: Arten varierer en del; Således ses ofte eksemplarer med kraftig iblanding i det mørke på den inderste halvdel af forvingen, mens en del eksemplarer kan være stærkt formørkede på den yderste halvdel af forvingen.

Forveksling

: Arten burde ikke kunne forvekles med andre danske arter.

Udbredelse

: Arten er udbredt og almindelig i det meste af landet. I Vestjylland mere lokal.
Penselugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra start maj til slut juli. En 2. generation flyver fra slut juli til start september.

Tidsmæssig fordeling

af Penselugle baseret på Naturbasens observationer:
Penselugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Penselugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra juli til september eller først i oktober på en række løvtræer og -buske, især Bøg (Fagus sylvatica), HAssel (Corylus avellana) og Birk (Betula) er populære. Overvintringen sker som puppe i en kokon under mos nederst på en træstamme eller under nedfaldne blade.

Den voksne sommerfugl kommer til lys.

Levested

: Primært i løvskove men også i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou; Nordens Ugler

De senest indberettede arter i Naturbasen: