Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Elsebeth Hauge
    Foto: Elsebeth Hauge

Kendetegn

: Vingefang 25-37 mm. Forvinger gulbrune til rødligbrune med brede, hvide, forgrenede striber og sorte småpletter. Bagvinger gråbrune. Begge køn kan variere i grundfarven fra grøngrå til varmt kastanjebrun, mønsteret er karakteristisk, men varierer også. Hannen er mindst og som regel mørkest - har knap så udflydende tegninger som hunnen.
Mosebunkeugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Forveksling

: Næppe nogen

Udbredelse

: Almindelig og udbredt i hele landet.

Yderligere udbredt i hele Europa, mod nord til det nordligste Fennoskandien.

Mosebunkeugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyver især om natten og undertiden om dagen fra juli til september.

Larven overvintrer og forpupper sig i maj det følgende år. Visse år kan der forekomme masseoptræden, hvor larverne gnaver rigeligt i græsmarkerne.

Tidsmæssig fordeling

af Mosebunkeugle baseret på Naturbasens observationer:
Mosebunkeugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mosebunkeugle - månedlig fordeling

Biologi

: Æg halvkugleformet, gulligt; i hobe i græstuer. Juni-juli.

Larve skinnende grå- eller sortbrun med lyse rygstriber og hvide sidebånd; 32 mm; i jordoverfladen på græsser, især svingel, hvor de æder rødder og bladenes nedre dele.

Levested

: Almindelig på enge, overdrev, græsmarker og andre åbne, græsrige arealer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks sommerfugle v/M.Top-Jensen og M.Fibiger. Østermarie 2009.

Danmarks insekter v/P.Friis Møller, Politiken 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: