Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup

Kendetegn

: Vingefang 22-27 mm. Forvingens grundfarve varmt gul. Mellemfeltet mørkt (gråbrunt) med lys plet ved forranden og en mørk skråstreg ved randen. Bagvingen er hvidgul med en svag eller helt manglende brunlig ydre mellemlinie. Frynserne på forvingen gule med brune tavler, på bagvingen ensfarvet gule.

Sidder i hvile med løftet bagkrop.

Flyver om natten. Jages kun forholdsvis sjældent op om dagen.

Gul Bladmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Bo Ravnå

Forveksling

: Flere af de gullige målere, bl.a. Okkergul bladmåler (Camptogramma bilineata).

Udbredelse

: Kendt fra hele landet bortset fra Nordvestjylland. I Jylland aftager hyppigheden mod vest.

Udbredt i øvrigt fra Centralasien gennem Lilleasien til Rusland og det vestlige Europa og fra Mellemskandinavien til Middelhavet.

Gul Bladmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra ultimo juni til ultimo juli.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Bladmåler baseret på Naturbasens observationer:
Gul Bladmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Bladmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i maj-juni både på vilde og forædlede rosenbuske. Arten overvintrer som æg, og forpupningen sker i jorden.

Levested

: I skovbryn og markhegn, i krat og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

De senest indberettede arter i Naturbasen: