Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Barvid Jørgensen
    Foto: Barvid Jørgensen
  • Fotograf: Barvid Jørgensen
    Foto: Barvid Jørgensen
  • Fotograf: Hugo Nissen
    Foto: Hugo Nissen

Kendetegn

: Vingefang: 55-91 mm. Hunnerne er næsten dobbelt så store som hannerne. Kroppen er meget tyk og kraftig. Vingesømmene på begge vingepar er takkede. Grundfarven er mørkebrun, ved forvingernes vingesøm er der dog områder i lysere nuancer. På både for- og bagvinger kan svage, mørke tegninger anes.
Kobberbrun Spinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Barvid Jørgensen

Forveksling

: Gulbrun Takspinder, P. populifolia, kan ligne lidt, men den er mindre, grundfarven er gullig, og den er kun fundet i Danmark én gang.

Udbredelse

: Arten er tidligere fundet flere andre steder i landet, bl.a. på Melby Overdrev og ved Asserbo Slotsruin i Nordøstsjælland, samt Holmegårds Mose på Sydsjælland. I dag findes den kun i Frøslev Mose i Sønderjylland, ved den dansk/tyske grænse.
Kobberbrun Spinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er juni-august. Larven kan findes fra september til juni.

Tidsmæssig fordeling

af Kobberbrun Spinder baseret på Naturbasens observationer:
Kobberbrun Spinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kobberbrun Spinder - månedlig fordeling

Biologi

: Sommerfuglen kommer til lyslokning, dog mest hannerne. Larven lever overvintrende på pil og forskellige frugttræer. Når den ikke fouragerer, krænger den sig rundt om kvisten/grenen den sidder på, hvorved den næsten "går i ét" med kvisten/grenen og derfor er meget svær at opdage. Om vinteren er den dog ret let at se i regn eller tåget vejr, da dugdråber derved sætter sig i "pelsen".

Levested

: Åbne lokaliteter med egnede foderplanter. På lokaliteten i Frøslev Mose, lever den i et halvåbent område med små pilebuske.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: