Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø
  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Kristian  Graubæk
    Foto: Kristian Graubæk

Atlas

: Markperlemorsommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefanget er typisk på 48-60 mm (han-hun). Markperlemorsommerfugl er en af de store perlemorsommerfugle. Begge vingepars overside er strålende orange, med mønstre og pletter i sort, mens vingeundersidens grundfarve er mere mat-gullig. På bagvingeundersiden er der endvidere en udbredt grøn bestøvning og adskillige store sølvpletter. Langs sømmen er der en lang kæde af sølvpletter.

Larven er mørk, dækket af forgrenede torne, og har en rygstribe af rød-gule aflange pletter.

Markperlemorsommerfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karl Kristensen

Variation

: Markperlemorsommerfugl kan optræde i flere forskellige mere eller mindre sjældne varianter, hvor den f.eks. kan være næsten helt sort i grundfarven, kan være gul, eller kan have sammenflydende pletter.

Forveksling

: Markperlemorsommerfugl kan meget let forveksles med Skovperlemorsommerfugl og Klitperlemorsommerfugl. Markperlemorsommerfugl kendes dog let på mangelen af øjepletter i sømfeltet (som optræder på Skovperlemorsommerfugl og Klitperlemorsommerfugl) på bagvingeundersiden. Desuden har Markperlemorsommerfugl en næsten helt grøn bagvingeunderside, hvor Skovperlemorsommerfugl og Klitperlemorsommerfugl kun har en svagt grøn bestøvning nær vingeroden.

Udbredelse

: På Sjælland udbredt punktvist langs en smal kystlinie fra Gilleleje til Kalundborg. På Lolland-Falster findes den kun nogle få steder på Lolland og i området omkring Bøtø Diget på Øst-Falster. I Jylland findes den i de fleste områder, men er forsvundet fra store områder i Vestjylland, Nordjylland og Østjylland, og er helt uddød i Sønderjylland. Fra Fyn er Markperlemorsommerfugl i dag også forsvundet. På Læsø er bestanden stabil, med flere gode lokaliteter spredt udover hele øen. På Samsø er Markperlemorsommerfugl kun tilstede på Møgelskår og Nordby Bakker. Derudover findes den kun på Bornholm, hvor den også er i stor tilbagegang. Markperlemorsommerfugl har tidligere været kaldt Almindelig Perlemorsommerfugl på dansk, da den for bare 50 år siden var almindelig og udbredt i de fleste egne af landet.
Markperlemorsommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra slutningen af juni til slutningen af august. Larvetiden er (overvintrende) fra september til juni.

Tidsmæssig fordeling

af Markperlemorsommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Markperlemorsommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Markperlemorsommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Markperlemorsommerfugl er en god flyver, med kraftfulde vingeslag, og en udpræget svævende flugt. Den kan ofte ses langt uden for sine lokaliteter. Markperlemorsommerfugl er en ivrig blomsterbesøger, der ikke er kræsen i sit fødevalg.

Larven overvintrer blandt vissen vegetation. Den lever af diverse violer og stedmoderblomster.

Levested

: Markperlemorsommerfugl findes typisk på ugødede overdrev, tørre skovenge og heder, helst med en rig blomsterflora.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

De senest indberettede arter i Naturbasen: