Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard

Kendetegn

: Hunnen findes normalt hvilende på en træstamme o.l. Den er 8-10 mm lang, og helt vingeløs med en stor tot løs "uld" på enden af bagkroppen.

Hannen har vinger - med et fang på 25-35 mm - som den i hvilestilling lægger delvis svøbt om kroppen - og den kan af samme grund ikke forveksles med nogen anden måler.

Larven er bleggrøn med hvide længdestriber, især subdorsallinierne er kraftigere end de øvrige. Dorsallinien er mørkere grøn. Hvid sidelinie, hvide spirakler med sort ring omkring. Hovedet varierer i grøngule nuancer. Undersiden grøn.

Den lever på mange forskellige løvtræer og buske.

Den kan kendes fra en del andre, ret lign. grønne larver på et sæt ekstra, rudimentære bagben, der er placeret foran de andre. Disse virker "telescopagtige", og kan trækkes ind i kroppen. Reelt ligner det en lille knast med lys kant, med et lodret hul op i kroppen.

Uldgumpmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Imago: Ingen (men se også Theria rupicapraria)

Larven minder en del om andre grønne larver - som dog har hver deres (ret små) kendetegn, og nogle af dem lever på andre planter.

Eks.vis: Aethalura punctulata, Cleora cinctaria, Theria rupicapraria, Operophtera brumata og Anticollix Sparsata

Udbredelse

: Er udbredt og almindelig overalt i landet, dog mere sparsomt forekommende i de vestligste og nordligste egne.
Uldgumpmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den flyver om natten i (februar)-marts-april.

Tidsmæssig fordeling

af Uldgumpmåler baseret på Naturbasens observationer:
Uldgumpmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Uldgumpmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Når æggene er lagt, dækker hunnen dem med den uldagtige ende på bagkroppen, så de ikke ses.

Levested

: Findes i egeskov og -krat, hegn og hække.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Top-Jensen og Fibiger: Danmarks Sommerfugle. Østermarie, 2009.

Chinery: Vesteuropas insekter. København 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: