Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Pai Tobias  Skov Andresen
    Foto: Pai Tobias Skov Andresen
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard

Atlas

: Okkergul Pletvinge overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Både for- og bagvingeoversiden, er spækket, af små, orange felter. Felterne omgives af sorte "streger". Bagvingeundersiden er ligeledes inddelt i tern, nemlig flødefarvet-hvid og orange-lysebrun. Ternene er flere steder arrangeret efter farve, hvilket resulterer i adskillige striber, opbygget af felter med samme farve.

Larven (Længde: 24-28 mm) er sort med hvide "perlebesætninger" i segmentovergangen, og sorte, forgrenede børster. Hovedet stærkt orangerødt med sort frontaltrekant, sort øjeplet og sort behåring.

Den unge larve, i spind, er mere brunlig i farven og med lys-okkergule, forgrenede børster samt brunligt hoved.

Okkergul Pletvinge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pai Tobias Skov Andresen

Variation

: Flere sære abberationer er fundet i Danmark. Bl.a. kendes flere eksemplarer, hvor ternene på begge vingesider er "flydt" sammen og har skabt de mærkeligste tegninger.

Forveksling

: Imago kan forveksles med sine slægtninge Mørk Pletvinge, M. diamina, Brun Pletvinge, M. athalia og Hedepletvinge, E. aurinia, men diamina og athalia er mørkere og har ikke pletter i den 2. yderste stribe på bagvingeoversiden. Aurinia har ikke nær så mange felter på vingeoversiden som cinxia. Desuden har aurinia ofte røde bånd på vingeoversiden, hvilket cinxia aldrig har.

Larven ligner i starten Melitaea athalia- Brun Pletvinge - (som dog har sort hoved gennem hele larvetiden)

Udbredelse

: Efter årtiers tilbagegang har okkergul pletvinge i det seneste årti bredt sig fra de klassiske jyske kerneområder og øernes kystlokaliteter til store dele af landet. Således er den pr 2024 dukket op på mange lokaliteter, hvorfra den forsvandt for mange år siden. Den er endog dukket op på flere øer, hvilket vidner om et pænt spredningspotentiale. Formentlig handler fremgangen om, at mange relativt ringe naturlokaliteter netop for denne art er egentlige levesteder - larveplanten lancetvejbred er jo ingenlunde sjælden.
Okkergul Pletvinge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago i maj-juni. Larven overvintrer og larvetiden strækker sig fra juli til sidst i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Okkergul Pletvinge baseret på Naturbasens observationer:
Okkergul Pletvinge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Okkergul Pletvinge - månedlig fordeling

Biologi

: En hurtig og aktiv sommerfugl, som hverken er kræsen med nektarkilderne eller tilbageholdende med indtagelsen. I gråvejr ses cinxia ofte siddende med sammenklappede vinger i læ under blade af høje urter eller små buske.

Larven lever overvintrende i små søskendekuld i spindet på de forskellige vejbred arten lever af. Senere i april-maj breder de sig ud over området og kan let ses vandre afsted, enkeltvis, f.eks på stier mv.

Levested

: Knyttet til tørre steder som heder, overdrev og klitter med en rig flora - eller små frigræsarealer med Vejbred.

Trusler

: Larver og pupper er særligt sårbare over for nuværende industrielle slaglekvasende maskiner brugt af landbrug, kommuner og Haveejere.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: