Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Svend Carstensen
    Foto: Svend Carstensen
  • Fotograf: Michael Damkjer
    Foto: Michael Damkjer

Kendetegn

: Vingefang: 20-24 mm. Grundfarven oliven-grønbrun på forvingen, rust-rødbrun på bagvingen. På forvingen nær sømmen et rødt bånd, der mod kanten oftest er delt i to. Nær roden et rødt bånd fra forkanten ned mod randen. Dette bånd er ofte kort eller mangler næsten helt. Frynserne rødlige.

Den er meget livlig om dagen, flyver lavt over jorden og i reglen kun et kort stykke ad gangen.

Purpurmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Evy Lindenborg

Forveksling

: Sandsynligvis Scopula rubiginata og andre små arter med violet anstrøg.

Udbredelse

: Almindelig overalt i landet, om end noget lokal.

Udbredelse i øvrigt fra Centralasien gennem Lilleasien og Rusland til Europa; her fra Nordskandinavien til Middelhavet.

Purpurmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid for 1. generation er fra ultimo april til primo juni og 2. generation fra ultimo juni til primo august.

Tidsmæssig fordeling

af Purpurmåler baseret på Naturbasens observationer:
Purpurmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Purpurmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er let kendelig på at have rød rygside og grøn bugside. Den lever i juni-juli og igen fra august til oktober på foderplanten Rødknæ og Almindelig syre. Puppen overvintrer i et let spind på jorden.

Levested

: På brakmarker, overdrev og skrænter solåbne steder. Altid lokaliteter på tør eller sandet bund, ofte nær kysten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1983.

De senest indberettede arter i Naturbasen: