Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Lars Andersen
    Foto: Lars Andersen

Atlas

: Fransk Bredpande overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 21-25 mm. For- og bagvinger grå, forvingerne med tydelige hvide pletter, bagvingerne med slørede/udtværede pletter. Undersiden, som er hvid, er dækket af adskillige olivengrønne-lysebrune felter.
Fransk Bredpande
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Variation

: Pletternes placering, form og størrelse kan variere meget fra individ til individ. Dette gør sig især gældende med de markante hvide pletter på forvingeoversiden.

Forveksling

: Fransk Bredpande kan meget let forveksles med Spættet Bredpande, men denne har tydelige hvide pletter på bagvingerne og er mindre. Dertil mangler Fransk Bredpande Spættet Bredpandes kæde af små hvide pletter langs forvingesømmet. Den forveksles også let med Skærbredpande, men denne kendes fra Fransk Bredpande på sine to ovale, lyse pletter på bagvingeundersiden, nær vingeroden. Desuden foreligger der kun ét fund af Skærbredpande i Danmark, fra starten af 1900-tallet.

Udbredelse

: Arten er fundet mange steder på Vestsjælland og på/omkring Halsnæs i Nordøstsjælland. Det sidste fund fra Nordøstsjælland var et enkelt eksemplar, som blev set på Hyllingebjerg ved Frederiksværk i 1987. Gennem 70erne og 80erne begyndte arten også at forsvinde fra Vestsjælland, indtil den kun havde en enkelt, lille bestand tilbage på Røsnæs ved Kalundborg. Heldigvis er Fransk Bredpande begyndt at sprede sig i området igen, og har nu en del stærke bestande i og omkring Røsnæs, og nogle kilometer derfra på den nyligt genopdagede lokalitet for arten, Eskebjerg Vesterlyng. Der er også kendskab til to bestande i det lukkede område ved Store Vrøj. Desuden blev arten opdaget i 2017 på Disbjerg i Odsherred hvor den har en lille men stabil bestand. Der må også være mulighed for at genfinde Fransk Bredpande på Nekselø, lige nord for Eskebjerg Vesterlyng. Her er den fundet i et enkelt eksemplar tilbage i 1991. Asnæs syd for Røsnæs har også stået som en oplagt mulighed for genopdagelse af en bestand i flere år, da Fransk Bredpande er fundet der i 1919. I september 2014 blev bestanden på Asnæs genopdaget (i en 3. generation).
Fransk Bredpande - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fransk Bredpande flyver normalt i to generationer, den første fra midt i maj til sidst i juni, den anden i juli-august. I 2014 er en 3. generation konstateret.

Larven (som overvintrer i dette livsstadie) kan findes fra september til midt i maj i 1. generation, og igen i juni-juli i 2. generation.

Tidsmæssig fordeling

af Fransk Bredpande baseret på Naturbasens observationer:
Fransk Bredpande - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fransk Bredpande - månedlig fordeling

Biologi

: Fransk Bredpande kræver meget varme for at trives, hvilket formentlig er årsagen til dens tilbagegang og begrænsede udbredelse i Danmark. Arten holder meget af at sole sig, såvel som den holder af at søge til blomster efter nektar. Især 1. generation er ivrige blomsterbesøgere. Hannerne er territoriale og meget aggressive.

Larven lever nær jordoverfladen på planter som Knoldet Mjødurt og Krybende Potentil.

Levested

: Varme og åbne steder med en rig blomsterflora. I Danmark var/er lokaliteterne næsten alle åbne kystskrænter. Fransk Bredpande forekommer kun på ugødede steder med meget lav (nedgræsset) vegetation.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: