Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå
  • Fotograf: Rosemaria Rex
    Foto: Rosemaria Rex
  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen

Kendetegn

: Vingefang: 25-29 mm. Grundfarven skinnende hvid. Forvingens mellemlinier danner brede sorte bestøvninger, den indre kun nær randen. I sømfeltet ses en kraftig sort bestøvning. Bagvingen med to tværbånd af sort bestøvning. Forvingen med en stor midtprik, bagvingen med en ganske lille. Nogle hunner mangler næsten helt de sorte bestøvninger.

Flyver om natten, men kan undertiden jages op om dagen.

Tobåndet Atlaskmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Holmkvist

Forveksling

: Toplettet Atlaskmåler (Lomographa bimaculata).

Udbredelse

: Almindelig i det meste af landet. Kun i det vestlige Jylland aftager hyppigheden. Den optræder ikke sjældent i antal.

Udbredelse i øvrigt fra Japan gennem Korea og Centralasien til Rusland og det vestligste Europa og fra Mellemskandinavien til den nordlige del af Middelhavsområdet.

Tobåndet Atlaskmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra ultimo maj til primo juli.

Tidsmæssig fordeling

af Tobåndet Atlaskmåler baseret på Naturbasens observationer:
Tobåndet Atlaskmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tobåndet Atlaskmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er grøn med rødlige pletter. Den lever fra juni til august på forskellige løvtræer, bl.a. fuglekirsebær, hæg og slåen.

Overvintringen sker i et spind på jorden.

Levested

: I skove, krat og markhegn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Natur, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Vesteuropas insekter, v/M.Chinery, Gads forlag, 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: