Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik
  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik
  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik

Kendetegn

: Vingefang 34-39 mm. Forvingens grundfarve varierer ret meget fra lyst rødbrun over gråbrun til sortbrun. På ringmærkets plads er der en markant, lyst grålig, trekantet tegning, der nedadtil er begrænset af sort farve - denne tegning kan med lidt god vilje ligne et c. Nyremærket er brunt og mørkt gråt udfyldt. Mellemlinjerne er sortagtige, men svage. Bagvingen er lyst grå med mere eller mindre mørkegrå bestøvning langs sømmen og evt. også langs forkanten.

Hviler med flade vinger.

Det Sorte C
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Vognsen

Forveksling

: Kan forveksles med Sortplettet Skovugle (Xestia triangulum) - adskilles ved at være mindre og ved at der på ringmærkets plads er en trekantet-tegning, som på X. triangulum ikke er trekantet.

Udbredelse

: I Danmark er arten udbredt i hele landet og meget almindelig. Den optræder ofte i stort antal.

Ellers udbredt fra Stillehavet i øst til Atlanterhavet i vest. I Europa er arten udbredt fra det nordlige Mellemskandinavien til Middelhavet incl. Nordafrika.

Det Sorte C - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden sker i to sammenhængende generationer fra ultimo maj til november - men arten er hyppigst om efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Det Sorte C baseret på Naturbasens observationer:
Det Sorte C - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Det Sorte C - månedlig fordeling

Biologi

: Larven - som er ca. 35 mm, lysebrun eller grøn, tæt sortplettet - lever i juni-juli og overvintrende fra august til maj på forskellige løvtræer og -buske samt på urteagtige planter. Bl.a. gederams, fladstjerne, krybende pil, blåbær, vejbred og skræppe. Forpupningen foregår sandsynligvis i jorden.

Levested

: Kan findes på alle biotoptyper, men er almindeligst i det åbne, dyrkede land.

Visse år kan den optræde som et frygtet skadedyr for landbruget.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou: Nordens Ugler. Danmarks dyreliv, bind 5. Apollo Books 1991.

Top-Jensen og Fibiger: Danmarks Sommerfugle. Østermarie, 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: