Bronzeblåfugl

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Bronzeblåfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Oversiden er brun, med hvidpunkterede kanter. På bagvingerne, over de to "haler" er der en sort plet, omkranset af en hvid ring og enkelte slørede, hvide pletter. Undersidemønstret består af en masse lyse, brune og mørke pletter og streger, hvilket får, specielt forvingeundersiden, til at virke ret ternet.

Forveksling

: Marshalli kan ikke forveksles med nogen anden sommerfugl, der er fundet i Danmark.

Udbredelse

: Kun fundet to gange i Danmark som voksen sommerfugl (imago). Der er nogle usikre fund af larver og larvegnav på pelargonier. Første gang den blev fundet som voksen (imago) sommerfugl var 11. juli 2011 på diget ved Bøtø, Falster. Arten er sat på "observationslisten". Dette betyder, at det ikke kan afgøres, hvordan det første dyr er kommet til Danmark. Arten findes spredt i Sydeuropa og i de fleste lande i det sydlige Afrika.
Bronzeblåfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det danske fund er gjort først i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Bronzeblåfugl baseret på Naturbasens observationer:
Bronzeblåfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bronzeblåfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever på forskellige arter af Geranium, bl.a. pelargonier.

Levested

: Grundet Danmarks klima, og det faktum at marshalli er en tropisk og subtropisk art, vil arten ikke foreløbelig kunne etablere sig her i landet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
"Revideret fortegnelse over Danmarks Sommerfugle" af Ole Karsholt og Per Stadel Nielsen 2013.

www.facebook.com/photo.php...

De senest indberettede arter i Naturbasen: