Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Bjarne Nielsen
    Foto: Bjarne Nielsen
  • Fotograf: Martin Nielsen
    Foto: Martin Nielsen

Kendetegn

: Der findes kun tre arter af Træborere (Cossidae) i Danmark. Det er en familie som i systematikken mere ligner småsommerfugle end storsommerfugle. Alligevel har arterne traditionelt været regnet som spindere og de danske fund vises derfor hvert år i Fundliste over danske storsommerfugle.

Hos Plettet træborer har både han og hun en kraftig, hvid forkrop med 6 sorte prikker på ryggen. Bagkroppen er langstrakt og har vekslende sorte og hvide aftegninger. Vingerne er tyndt bestøvet og hvide med mange sorte eller gråblå pletter. Som det ofte er tilfældet hos spindere, er hunnen størst med et vingefang på ca. 67 mm og den har trådformede følehorn. Hannen har et vingefang på ca. 46 mm og den har ret korte fjerformede antenner.

Plettet Træborer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Arten varierer kun lidt - variationen gælder især størrelsen og antallet af pletter.

Forveksling

: På grund af sit særprægede udseende kan Plettet Træborer ikke forveksles med nogen anden art i Danmark.

Udbredelse

: Arten er meldt fra alle distrikter i Danmark, med undtagelse af Nordvestjylland. Da den ikke kommer til sukkerlokning og kun trægt til lys er det muligt at arten i virkeligheden er mere talrig og udbredt end de ret få fund antyder.
Plettet Træborer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er forholdsvis lang, fra begyndelsen af juni indtil midten af august. Den kraftigste flyvning er dog observeret i midten af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Plettet Træborer baseret på Naturbasens observationer:
Plettet Træborer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Plettet Træborer - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er toårig (eller muligvis flerårig) og lever i stammer og grene af forskellige løvtræer. I Danmark foretrækker den især asp, kastanie og æbletræer. Den er også fundet i stammer af Asketræ. Larven er gullig med mange sorte pletter.

Den voksne sommerfugl har forkrøblede munddele og kommer derfor ikke til sukkerlokning. Både han og hun kan lokkes til lys, men der kommer kun få eksemplarer ad gangen. Hunnen er endda så fåtallig at man sjældent ser den. Da arten er ret stor og tydelig, kan man være heldig at finde Plettet Træborer om dagen, hvilende på plankeværker eller mure.

I andre lande kan Plettet Træborer optræde i stort antal som et skadedyr. Der er derfor udviklet et feromon til netop denne art, og feromonproppen kan tiltrække store mængder af disse træborere.

Ligesom mange andre arter, der lever inde i træstammer, grene eller stængler har det voksne dyr en stærk tendens til at fedte i samlingerne.

Levested

: Arten ses hovedsagelig i haver og parker - så ofte at englænderne ligefrem regner den for at være et forstadsdyr.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De danske spindere. Skat Hoffmeyer.

Colour Identification Guide to Moths of the British Isles. Bernard Skinner

Fundlister, Lepidopterologisk Forening.

De senest indberettede arter i Naturbasen: