Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Høiris
    Foto: Ole Høiris
  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

Kendetegn

: Vingefang: 25-36 mm. Mellemstor, sort lavspinder. Vinger sodsorte, krop sort med rød halskrave og gul bagkropsspids.

Hører til lavspinderne - en gruppe spindere, hvis larver er specialiserede i at leve af lav (likener), især laver, der gror på træernes bark. Almindelig lavspinder (Eilema lurideola) og et par beslægtede arter har gult hoved og grå forvinger med gul kant. Deres vinger er i hvilestillingen foldet over ryggen.

Blodnakke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Ravn Jensen

Forveksling

: Kan ikke forveksles med andre - Sort måler (Odezia atrata) ligner dog på de sorte vinger, der imidlertid har en smal, hvid rand. Dens krop er desuden ensfarvet mørk uden rødt eller gult.

Udbredelse

: Er fundet i alle landsdele, i skov, men ikke særlig almindelig. Optræder med stærkt vekslende hyppighed.

Findes i øvrigt i hele Europa, i Fennoskandinavien mod nord til ca. 62. nordlige breddegrad.

Med forringede levevilkår for laver p.g.a. tiltagende forurening og klimaforandringer, kan man tænke sig, at lavspindernes status vil ændre sig.

Blodnakke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De voksne fra sidst i maj til august, larverne fra august til september.

Tidsmæssig fordeling

af Blodnakke baseret på Naturbasens observationer:
Blodnakke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blodnakke - månedlig fordeling

Biologi

: Lægger æg på lav på træer og sten. Larven er op til 25 mm, langhåret, grålig med lysere tegninger og røde pletter. Larven lever af laver på sten og træers bark, navnlig arter af skållav og kvistlav. Findes på lav i august-september.

De voksne sværmer om sommeren om aftenen og tilbringer ofte dagen siddende på en træstamme. Der kan til tider være sværme af den, især i granskove, over lave graner. Arten kan rystes ud fra vegetationen om dagen.

Levested

: Især i skove, både løvskov og nåleskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Sommerfugle i farver, bind 2. Natsommerfugle v/Leif Lyneborg, Politikens Forlag 1975.

Danmarks insekter v/Peter Friis Møller, Politikens Forlag 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: