Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Holmkvist
    Foto: Jens Holmkvist
  • Fotograf: Yvonne  Bloch
    Foto: Yvonne Bloch
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Kendetegn

: Vingefang 34-40 mm. Forvingens spids er forholdsvis rund og forvingens grundfarve varierer ret meget fra brunlig-grå til gråligt rødbrun med mere eller mindre kraftig sortgrå bestøvning. Indre mellemlinie sortgrå, men ofte stærkt reduceret; ydre mellemlinie opløst i en række sorte prikker på ribberne. På en del eksemplarer en tydelig sortgrå midtskygge. Ring- og nyremærke med grålig-gul rand og især nyremærket med grå bestøvning. De to mærker rører ofte hinanden eller løber helt sammen. Bølgelinien grålig-gul. I sømfeltet svage, nærmest gullige streger på ribberne. Bagvingen brunligt grå.
Rødgul Forårsugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Variation

: Se kendetegn.

Forveksling

: Blandt slægtens øvrige arter forveksles cerasi nok lettest med O. gracilis, men kan kendes fra denne på den mere runde forvinge, den mere rødbrune grundfarve, og på de lyse ribbestreger i sømfeltet.

Udbredelse

: Forasiatisk-mediterran. Fra Lilleasien gennem de sydlige dele af Rusland til det vestligste Europa, og fra det sydlige Fennoskandien til Middelhavet inkl. Tunesien. Bortset fra Island og Albanien kendes arten fra alle europæiske lande.

Danmark: Udbredt og almindelig til meget al mindelig i hele landet. Arten optræder ofte talrigt.

Norge: Arten er ret almindelig til Trondheim i In dre Sor:Tre mangler den i den nordlige del af østlandet. dog

Sverige: Almindelig og i hele udbredelsesområdet en af de almindeligste arter af slægten.

Finland: Arten blev først fundet på Åland i 1950 og her er den nu lokalt almindelig. Den har desuden siden begyndelsen af 1980erne været almindelig i egnen omkring Åbo og Pargas i Varsinais-Suomi samt ved Esbo-Helsingfors og Sibbo i Uusimaa. Endelig er cerasi fundet enkeltvis ved Lojo i Varsinais-Suomi i 1987, ved Borgå i Uusimaa samt ved Kotka i Etela-Karjala i 1983.

Rødgul Forårsugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primo april til ultimo maj

Tidsmæssig fordeling

af Rødgul Forårsugle baseret på Naturbasens observationer:
Rødgul Forårsugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødgul Forårsugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra april eller maj til juni eller juli på forskellige løvtræer og buske, især på eg (Quercus), pil (Salix) og elm (Ulmus).

Overvintringen foregår som puppe i en kokon i jorden.

Imago kommer til lys og pilerakler.

Levested

: De fleste steder hvor der vokser løvtræer og/eller buske.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou, Danmarks dyreliv bind 5; Nordens Ugler - Apollo Books.

De senest indberettede arter i Naturbasen: