Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen
  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø
  • Fotograf: Claus  Grahndin
    Foto: Claus Grahndin

Kendetegn

: Vingefang 18-20 mm. Forvingens rod- og sømfelt er gulbrune til rustbrune. Mellemfeltet er gråsort med sort midtprik og begrænset udad og indad af hvide linjer. Mellemfeltets ydre begrænsning har et knæk indad mod vingeroden nær kanten. Bølgelinjen er hvid eller hvidgrå og gennemskærer to sortgrå udflydende pletter i sømfeltet. Bagvingen er grålig med mørkere tværlinjer og en svag sort midtprik. 2. bagkropsled er rustbrunt.
Fingerbøldværgmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jeppe Lyngsø

Forveksling

: Torskemunddværgmåler (Eupithecia linariata) ligner meget - men kan i de fleste tilfælde kendes på, at denne er mindre, har mørkere midtfelt. Ydre mellemlinje er jævnt buet ved kanten, og 2. bagkropsled er mørkere.

Udbredelse

: Den blev første gang fundet i Danmark, (på Rømø) i 1995. Siden er der fundet 3 eksemplarer på Falster, et på Lolland og et på Fyn. I 2011 blev den fundet på Bornholm, og det har vist sig, at den har en talrig bestand i Almindingen, og den er også fundet flere andre steder på klippeøen. Den er i vore omgivelser udbredt i Holsten, England og langs Norges vestkyst.
Fingerbøldværgmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er ultimo maj til primo juli.

Tidsmæssig fordeling

af Fingerbøldværgmåler baseret på Naturbasens observationer:
Fingerbøldværgmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fingerbøldværgmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er normalt gulgrøn, ofte med purpur tegninger. Den lever i blomsterne af fingerbøl i juli-august. Overvintringen sker som puppe.

Levested

: På varmere skråninger, i skovlysninger og lignende steder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Top-Jensen & Fibiger: Danmarks Sommerfugle. Østermarie, 2009.

Bugbase

Skou: Nordens Målere. Danmarks dyreliv, bind 2. København & Svendborg, 1984.

M.Chinery: Vesteuropas insekter. Gad, 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: