Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Jensen
    Foto: Ole Jensen
  • Fotograf: Max Woweries
    Foto: Max Woweries
  • Fotograf: Max Woweries
    Foto: Max Woweries

Kendetegn

: Vingefang 32-37 mm. Forvingen med mørkebrunt midtfelt og med markante hvide tværlinier. Ned mod randen buer mellemfeltet kraftigt indad mod det indre af rodfeltet og berører ofte eller løber sammen med dette. Bagvingen lysegrå med flere bølgede, hvide tværlinier. På for- og bagvinge en fin brunlig sømlinie.

Ses kun sjældent om dagen.

Broget Havemåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Joan Knudsen

Forveksling

: Flere af bladmålerne, f.eks. Almindelig Bladmåler, ligner meget - men er typisk en del mindre.

Udbredelse

: Almindelig i hele landet. Optræder dog kun sjældent i større antal.

Udbredelse i øvrigt fra Japan gennem Korea til Rusland og Vesteuropa og fra Nordskandinavien (arten går op i fjeldregionen, i det mindste til ca. 450 meter over havet i Nordsverige) til Middelhavsområdet.

Broget Havemåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra juni til primo september.

Tidsmæssig fordeling

af Broget Havemåler baseret på Naturbasens observationer:
Broget Havemåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Broget Havemåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er grøn til brun med lyse trekanter. Prunata betyder "blomme", fordi Linné, som navngav arten i 1758 troede, at larven levede på blommetræer, hvilket den ikke gør - derimod spiser larverne bladene af solbær, ribs og slåen og tjørn i maj-juni.

Arten overvintrer som æg. Forpupningen sker mellem sammenspundne blade.

Levested

: Skove og krat på lidt fugtig jordbund samt i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Vesteuropas insekter, v/M.Chinery, Gads forlag, 1998.

Danmarks Sommerfugle, v/Top-Jensen & M.Fibiger, Østermarie, 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: