Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann

Kendetegn

: Vingefang: 29-34 mm. Forvingerne er grå med et hvid-gråt felt og to sorte pletter omtrent midt på vingen. Bagvingerne er ligeledes grålige.
Kolon-Uglespinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Forveksling

: Kan forveksles med sin nære slægtning T. fluctuosa, men denne har et tydeligt, helt hvidt område ved forvingeroden. Duplaris har desuden to sorte pletter på forvingerne, som mangler hos fluctuosa.

Udbredelse

: Almindelig overalt i Danmark, men lettere fåtallig i Vestjylland
Kolon-Uglespinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den voksne sommerfugl i maj-august, larven i august-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Kolon-Uglespinder baseret på Naturbasens observationer:
Kolon-Uglespinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kolon-Uglespinder - månedlig fordeling

Biologi

: Imago tiltrækkes stærkt af lys og kommer ivrigt til sukkerlokning. Larven lever på birk og el, undertiden eg.

Levested

: Fugtige steder med el og/eller birk. Ofte skove, moser eller lign.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: