Prikkantet Engmåler

Se alle 

 ID-billeder

Kendetegn

: Vingefang 23-26 mm. Grundfarven bengrå med ret tæt sort bestøvning. Linjerne gråbrune, ydre mellemlinje med en bøjning ved forvingekanten, ret tydelig mellemskygge, der dog kan mangle på nogle eksemplarer. Desuden ofte en eller to linjer i sømfeltet. Midtprikker sorte, men mangler ret ofte, især på forvingen. Fine sorte sømprikker.

Variation

: Mellemskygge kan mangle på nogle eksemplarer og de sorte midtprikker mangler ret ofte.

Forveksling

: Idaea aversata og Idaea straminata. Se disse i felthåndbogen.

Udbredelse

: Fra Centralasien, Sydsibirien og Nordiran gennem Kaukasus-egnene til Lilleasien og Europa; her fra det sydlige Skandinavien til Middelhavet. I Nordeuropa kendes arten fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, og Øst- og Vesttyskland.

I Danmark forekommer arten kun langs klippekysten på Bornhold, hvor den ofte kan træffes i antal. Desuden er der fundet et eksemplar i Kærgård plantage i Vestjylland i 1978.

Hvornår ses den?

: Flyvetid. Fra ultimo juni til ultimo juli.

Biologi

: Larven lever overvintrende fra august til maj på lave planter. Forpupningen sker i et let spind på jorden.

Arten tages bedst på lys.

Levested

: Spredt busk- og træbevoksning, i åben løvskov, eller på varme og tørre lokaliteter, oftest nær kysten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou; Nordens Målere, Danmarks dyreliv bind 2. Fauna bøger & Apollo bøger.

De senest indberettede arter i Naturbasen: