Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tina Poulsen
    Foto: Tina Poulsen
  • Fotograf: Conny Bruun
    Foto: Conny Bruun
  • Fotograf: Mikael Overgaard
    Foto: Mikael Overgaard

Kendetegn

: Vingefang 26-30 mm. Kønnene ligner hinanden. Vingerne er gule med tætte orange stænk og orange ribber. Forvingens mellemlinier sortbrune, den indre danner midtpå en ret vinkel, den ydre løber op i vingespidsen. Sømfeltet kraftigt gråt skygget, især langs indre mellemlinie (den violetgrå bestøvning kan dog mangle). En fin sort midtprik på for- og bagvinge.

Jages kun sjældent op om dagen.

Skråbåndet Spidsmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Søren Harding

Forveksling

: Mørkbræmmet Spidsmåler (Epione vespertaria).

Udbredelse

: Arten er kendt fra hele landet, mange steder dog noget lokalt, men regnes for forholdsvis almindelig.

I vore omgivelser veksler hyppigheden, men den forekommer overalt, i Sverige op til Norrbotten, i Storbritannien til det nordligste Skotland.

Skråbåndet Spidsmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten har lang flyvetid. Den flyver om natten fra juli til oktober på lokaliteter med fugtig bund.

Tidsmæssig fordeling

af Skråbåndet Spidsmåler baseret på Naturbasens observationer:
Skråbåndet Spidsmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skråbåndet Spidsmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er brun med en pukkel på 5. led og gullige prikker derfra til enden. Den lever fra maj til juli på især pil, men skal også kunne leve på bævreasp, el og slåen. Pupperne er metalskinnende.

Overvintringen sker som æg, og arten forpupper sig mellem sammenspundne blade.

Levested

: Holder til, hvor der er pil (sjældnere går den på bævreasp eller el) - dvs. i moser og på enge samt lignende steder med fugtig jordbund. Dog kan arten undertiden optræde på mere tør bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Dyreliv, bind 2 - Nordens Målere, v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Danmarks sommerfugle, v/Top-Jensen og Fibiger, Østermarie 2009.

Skat Hoffmeyer: De danske målere, Århus 1966.

De senest indberettede arter i Naturbasen: