Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Liselotte Folling
    Foto: Liselotte Folling
  • Fotograf: Jens Holmkvist
    Foto: Jens Holmkvist

Kendetegn

: Vingefang: 32-37 mm. Arten kendes på sin gråbrune grundfarve, delvist sorte ring og nyremærke. Kombineret med artens sene flyvetid kan den ikke forveksles med andre ugler.
Sortmærket Overvintringsugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Asbjørn Hillestoft

Variation

: Nogle individer kan forekomme hvor de sorte markeringer på forvingen er reducerede eller helt manglende.

Forveksling

: Kan ikke forveksles med andre arter der flyver i samme periode.

Udbredelse

: Almindelig i den østlige Danmark: Østjylland og øerne, fåtallig i Vestjylland.
Sortmærket Overvintringsugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago flyver i mildt vejr i skumringen og om natten fra oktober - november og igen efter overvintring fra marts-april. I milde vintre kan imago ses igennem hele perioden. Arten kommer især til sukkerlokning, men kan i foråret ses fouragerende på pilerakler.

Tidsmæssig fordeling

af Sortmærket Overvintringsugle baseret på Naturbasens observationer:
Sortmærket Overvintringsugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortmærket Overvintringsugle - månedlig fordeling

Biologi

: Parringen sker i foråret efter overvintring, larven er aktiv fra maj-juni først på forskellige løvtræer, Naur og Slåen og senere på forskellige urteagtige planter. Herefter forpupper larven sig i jorden og imago kommer frem i efteråret.

Levested

: Blandede skovtyper, parker og krat hvor foderplanter er tilstede.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Top-Jensen, M og Fibiger, M, 2009, Danmarks sommerfugle, Bugbook Publishing.

Skou, Peder, 1991, Nordens ugler, Apollo books.

www.lepiforum.de/lepiwiki.pl...

De senest indberettede arter i Naturbasen: