Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Atlas

: Det Hvide L overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefanget er på 59-71 mm. Vingeformen er meget kantet, med spidser og fordybninger. Grundfarven på vingeoversiden er rav-orange. På hele vingeoversiden er der spredte gule eller brune områder, på forvingen desuden flere store, sorte pletter. Vingesømmen på både for- og bagvinger er brun. På forvingernes spids (og ved bagvingernes kant) er der en stor hvid plet. Begge vingeundersider er gråbrune, i flere forskellige nuancer.
Det Hvide L
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Forveksling

: Det Hvide L kan forveksles med Det Hvide C, men denne er noget mindre og mangler den karakteristiske hvide plet ved forvingeoversidens spids.

Udbredelse

: Det Hvide L er i Danmark kun fundet i i alt 4 eksemplarer, alle fra 1901. 3 af eksemplarerne stammer fra Sønderby ved Ebberup på Vestfyn, hvor de blev fanget af skolelæreren P. Jørgensen af to omgange. Den første blev fanget på et vindue i slutningen af juli. Hoffmeyer & Knudsen skriver i 1938 at d. 28 juli skulle være den præcise dato for fundet, hvilket dog står i strid mod Langer (1958) og Stoltze (1996), hvor datoen er d. 29 juli. Eksemplaret er dog forsvundet siden 1990erne, så den fuldstændig præcise dato er måske ikke længere mulig at fastsætte. Man kan selvfølgelig også diskutere nødvendigheden af dette.

I høstperioden i efteråret 1901 fangede P. Jørgensen yderligere to slidte eksemplarer i Sønderby, disse er dog uden dato.

I 1901 fangedes yderligere endnu et dansk eksemplar, fundstedet var dog ikke Fyn, men en have ved strandvejen nord for København. En præcis lokalitet er ikke opgivet (hvilket også gør sig gældende med datoen). Finderen er V. Thomsen (Hoffmeyer & Knudsen angiver dog finderen som K. Wulff). Denne færdedes rigtig meget i Jægersborg Hegn (og boede selv i Søllerød), så man kunne forestille sig at det er i dette område, at fundet er gjort.

Det Hvide L - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: August-juni som voksen sommerfugl, maj-august som larve.

Tidsmæssig fordeling

af Det Hvide L baseret på Naturbasens observationer:
Det Hvide L - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Det Hvide L - månedlig fordeling

Biologi

: Det Hvide L holder typisk til i skove, hvor den er godt camoufleret på træstammer og i vissent løv, med sin gråbrune underside. Den overvintrer som voksen sommerfugl i f.eks. hule træer eller under løs bark, hvorfra den kommer frem i det tidlige forår.

Larverne findes oftest på Elm eller Pil, men kan også leve på Bævreasp. De er selskabelige, og lever i store fællesspind.

Levested

: Det Hvide L flyver på skovenge og langs skovbryn med en tilstrækkelig god repræsentation af larvens foderplanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Christian Skat Hoffmeyer & V. Sigfred Knudsen: De danske Storsommerfugle, 1938.

Torben Wang Langer: Nordens Dagsommerfugle, 1958.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: