Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karsten Schnack
    Foto: Karsten Schnack
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Kendetegn

: Vingefang: 45-70 mm.

Forvingen med indre centrale, kurvede tværgående linjer omkring et næsten centralt hvidt punkt. Den centrale tværgående linje er skulpteret og buet mod forkanten. Den yderste tvær-linje er meget uregelmæssig og takket og danner ofte yderkanten til ​​et tværbånd.

Hos hannen er følehornene fjerformede. Hunnen er større med mere aflang forvinge.

Fyrrespinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kjeld Brem

Variation

: Arten optræder i forskellige racer men ofte er det mængden af rød farve der varierer.

Forveksling

: Arten kan ikke forveksles med andre danske arter.

Udbredelse

: Hyppigheden af arten er noget vekslende. I Jylland er arten fundet ved Skagen gennem Vendsyssel til Svinkløv. I Aalborg, ved Randers, på Djursland og Mols, samt engang ved Aarhus og ved Alminde ved Kolding, Klosterhede og ved Bovbjerg. Arten er ikke sjælden på Anholt. Udbredt på Sjælland og Bornholm og på Fyn og Falster-Møn omtales flere lokaliteter.
Fyrrespinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er juli til midt i august.

Tidsmæssig fordeling

af Fyrrespinder baseret på Naturbasens observationer:
Fyrrespinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fyrrespinder - månedlig fordeling

Biologi

: Pupperne klækker midt på sommeren hvorefter de voksne sommerfugle lever i ca. 10 dage hvor de parrer. Hunnerne lægger efterfølgende op til 250 æg på kviste og nåle på foderplanten. Dette kan være Fyr (Pinus) og Gran (Picea). Larverne klækker indenfor ca. 25 dage og lever af nåle i trækronerne, indtil vinterfrosten indtræder. Larverne overvintrer op til to gange under Mos, ved foden af fyrrestammer og kan altså findes under overvintringen. I foråret kommer larverne frem og fortsætter med at æde. Larven æder om natten. Om dagen kan larver bankes af træer men de sidder ofte højt oppe. Larven når en længde på ca. 80 mm. Forpupningen starter i maj-juni og varer 4-5 uger. Puppen dannes inde i en løst spundet, transparent kokon, som kan findes i trækronerne, under bark eller den nedre vegetation. Puppen er hårdfør og brud på denne kan ofte reddes så den voksne sommerfugl klækker uden nogen former for tegn. Den voksne sommerfugl sidder også højt til vejrs men kan til tider findes på læsiden af træstammer. Arten kommer til lys.

Levested

: Arten findes i sit udbredelsesområde hvor foderplanter er tilstede. Ofte skove og plantager.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skat Hoffmeyer; De danske spindere

Waring, Martion & Lewington; Field Guide to the Moths og Great Britain and Ireland.

www.forestry.gov.uk/pinetreelappet

www.ukmoths.org.uk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: